Chào mừng bạn đến với Công Ty Luật Đức Việt - Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ các bạn
Giới thiệu
Chào mừng bạn đến với công ty luật Đức Việt
Công ty Luật Đức Việt tư vấn chuyên sâu trong các lĩnh vực về doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, sở hữu trí tuệ, đất đai. Ngoài tư vấn, Đức Việt còn cung cấp các dịch vụ pháp lý, nhận làm đại diện, tham gia tranh tụng tại Tòa án
Xem tiếp
 
Dịch vụ đặc biệt của Đức Việt
Tin tức - Sự kiện pháp luật
Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với Cơ sở thu mua thủy sản
Cơ sở thu mua thủy sản phải được bố trí tại những địa điểm đáp ứng được các yêu cầu sau:
Nghị định 51/2010/NĐ-CP Hướng dẫn về hóa đơn mua bán hàng hóa năm 2010
Nghị định này quy định về việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hóa đơn)
NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2010 VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
Nghị định này quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp
Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
Những điểm mới của Luật Trọng Tài Thương Mại 2010
Ngày 17/6/2010, Luật Trọng tài thương mại số 54/2010/QHXII đã được Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 7 thông qua, thay thế cho Pháp lệnh Trọng tài thương mại năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011.
Điều kiện đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
Điều kiện đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo quy định như sau:
TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI SÁNG CHẾ ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
Toà án nhân dân tỉnh ĐăkLăk vừa đưa ra xét xử vụ khiếu kiện xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đầu tiên ở ĐăkLăk đã kéo dài trong suốt 8 năm qua
Nghị định số 70/2011/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng
Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động, gồm: 1. Doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam). 2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. 3. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này). Các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này gọi chung là doanh nghiệp.
Các quy định đảm bảo đầu tư khi nhà đầu tư thực hiện đầu tư tại Việt Nam
Các quy định về bảo đảm đầu tư khi nhà đầu tư thực hiện đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Đầu tư.
Thủ tục vay vốn ngân hàng
Nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động hoặc đầu tư phát triển mua xe, nhà, máy móc, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng nhà xưởng, . . . Chúng tôi xin được hướng dẫn đến Quý khách thủ tục xin vay vốn tại ngân hàng.
Nghi định 67/2009NĐ-CP ngày 03/08/2009 Thủ Tướng Chính Phủ
Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/08/2009 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.
Nghị định của chính phủ số 11/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 1 năm 2008 quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động
Nghị định này quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại, mức bồi thường thiệt hại và hình thức bồi thường thiệt hại của tổ chức, cá nhân tham gia đình công gây thiệt hại cho người sử dụng lao động trong trường hợp cuộc đình công bị Toà án nhân dân tuyên bố là bất hợp pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 179 của Bộ luật Lao động được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006.
Luật đầu tư năm 2005
Luật này quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về hoạt động đầu tư.
Luật nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
Luật này quy định về sở hữu, nhà ở, phát triển, quản lý việc sử dụng, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở.
Mức phạt vi phạm các quy định về treo biển hiệu của doanh nghiệp
Mức phạt vi phạm các quy định về đăng ký góp vốn của doanh nghiệp
Thông tư số 14/2010/TT-BKH về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Thông tư này áp dụng cho các đối tượng quy định tại Điều 2, nghị định số 43/2010/NĐ-CP
Thông tư hướng dẫn phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2000/VPCP-KTTH ngày 29/03/2010 của văn phòng chính phủ về lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đai.
Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009
Thông tư này quy định về mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sau đây gọi chung là giấy chứng nhận); thể hiện nội dung trên giấy chứng nhận và đăng ký biến động sau khi cấp giấy chứng nhận
Hướng dẫn đăng ký tiếp tục sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế
Nghị định số 121/2008/NĐ-CP về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông
Nghị định này quy định về các điều kiện đầu tư theo các hình thức đầu tư trực tiếp trong lĩnh vực bưu chính viễn thông nhằm mục đích kinh doanh
Thông tư 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010
Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp taik Việt Nam theo quy định của luật đầu tư
Về quan hệ giữa Luật Doanh Nghiệp và Nghị định số 71/2006/QH11
Cá nhân, tổ chức chỉ được góp vốn thành lập một ngân hàng thương mại
(Chinhphu.vn)- Nhiều cải tiến trong thủ tục cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết 60/NĐ-CP phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Hiểu thế nào là: Sử dụng tài sản Nhà nước và công quỹ để thành lập doanh nghiệp, góp vốn và mua cổ phần của doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình
Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Nghị định số 78/2006/NĐ-CP về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Nghị định này quy định về hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các nhà đầu tư tại Việt Nam
Quy định về tạm ngưng kinh doanh
Một số quy định pháp luật hiện hành về tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý.
Tên trùng và tên gây nhầm lẫn, cần lưu ý
Quy định mới về tên trùng, tên gây nhầm lẫn, doanh nghiệp và các cá nhân thành lập doanh nghiệp cần lưu ý:
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đăng ký lại và không đăng ký lại
Thế nào là đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài? Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đăng ký lại và doanh nghiệp không đăng ký lại được quy định như thế nào?
Quy định về đặt tên doanh nghiệp
Một số lưu ý về đặt tên doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành
Nghị định 71/2006/QH11 ngày 29/11/2006 phê chuẩn nghị định thư gia nhập hiệp định thành lập tổ chức thương mại thế giới WTO
Phê chuẩn nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập tổ chức thương mại thế giới của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được ký ngày 7/11/2006 tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ ( Sau đây gọi là Nghị định thư)
Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
Luậtnày quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty
Hương dẫn đăng ký tiếp tục sử dụng hoá đơn với cơ quan thuế
AI CÓ QUYỀN GIẢI THÍCH LUẬT
Giữa tháng 5-2011, trong phiên phúc thẩm một vụ đua xe trái phép tại TAND tỉnh Bình Dương đã xảy ra một chuyện lạ: Chủ tọa và luật sư phản ứng nhau về chuyện giải thích luật.
Bị chồng bạo hành, vợ kêu cứu với công an
Sáng 2-12, chị Nguyễn Thị Diệu (trú Tân Bản, Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai) đang chạy xe máy trên đường thì bị người chồng là Nguyễn Thanh Bình cúp đầu xe chặn lại.
Nghị định số 06/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về hộ tịch, hôn nhân và gia đình và chứng thực
NHỮNG KỲ ÁN LÀM ĐAU LÒNG CƠ QUAN TỐ TỤNG
Hai lần phải nhận án tử nhưng bỗng chốc được thả tự do; 9 thành viên trong một gia đình được tha bổng sau hơn 12 năm... là những vụ án ly kỳ khiến các cơ quan tố tụng mất rất nhiều công sức.
Lê Văn Luyện sắp ra tòa lần thứ hai
Theo luật sư Phạm Văn Huỳnh (Văn phòng luật sư Tâm Đức), người bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại trong vụ án Lê Văn Luyện, phiên xử phúc thẩm dự kiến diễn ra vào ngày 30/3.
Hướng Dẫn việc Hoàn Thuế Đối Với Người Nước Ngoài Mua Hàng Hóa Tại vêệt Nam
Người nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định. Số tiền được hoàn thuế là số tiền thuế GTGT đã nộp khi mua hàng trừ đi 15% tổng số tiền thuế GTGT đã nộp ghi trên hoá đơn mua hàng.
Mẹ Bị Tạm Giữ Hình Sự Vì Bênh Con Ăn Cắp
Bà Bùi Thị Hồng (42 tuổi) đã bị cơ quan công an TP Biên Hoà tạm giữ hình sự vì cản trở lực lượng chức năng vào nhà khám xét nơi ở của Lê Văn Anh Tuấn (con trai bà Hồng) để thu giữ tang vật của vụ trộm mà Tuấn đã gây ra.
Hoãn Xử Vụ Vu Khống Bí Thư Từ Liêm
Cần làm rõ nguồn gốc lá đơn tố cáo khẩn cấp vu khống bí thư huyện Từ Liêm, HĐXX đã hoãn xử để triệu tập các nhân chứng.
ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
(Chinhphu.vn) - Bà Phạm Anh Thư (Bình Định) hỏi: Dự án của doanh nghiệp nằm trong Khu công nghiệp Phú Tài, tỉnh Bình Định, đáp ứng điều kiện được ưu đãi đầu tư theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ thì có được miễn tiền sử dụng đất phi nông nghiệp theo Thông tư 153/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính không?
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần
24/03/2012(Chinhphu.vn) - Trong tuần qua, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu 15 Bộ, cơ quan và 23 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành Quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 cần khẩn trương hoàn thành; yêu cầu khẩn trương kiểm tra, khắc phục việc thấm nước tại thủy điện Sông Tranh 2;... Đây cũng là những thông tin văn bản đã được đông đảo nhân dân quan tâm theo dõi trong tuần từ 19-23/3/2012
Cựu chủ tịch Vinashin mua tàu nghìn tỷ 'để thử nghiệm'
Những sai phạm gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng trong dự án mua tàu Hoa Sen là nội dung chính tại phiên sơ thẩm chiều 27/3. Theo cựu chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình, khi mua tàu Hoa Sen, bị cáo tin tưởng sẽ có 3 thử nghiệm.
Cựu chủ tịch Vinashin mua tàu nghìn tỷ 'để thử nghiệm'
Những sai phạm gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng trong dự án mua tàu Hoa Sen là nội dung chính tại phiên sơ thẩm chiều 27/3. Theo cựu chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình, khi mua tàu Hoa Sen, bị cáo tin tưởng sẽ có 3 thử nghiệm.
Chị em nữ sinh buôn ma túy xuyên quốc gia lĩnh án
Ham kiếm được nhiều tiền, hai chị em cô sinh viên đã vận chuyển 7,5 kg ma túy cho nhóm người gốc phi
'Tôi sẽ đề nghị thay đổi tội danh giết người cho bà Liễu'
Được chỉ định bào chữa cho bị cáo Trần Thúy Liễu, luật sư Nguyễn Cao Trí cho biết ông không cảm thấy áp lực khi nhận nhiệm vụ. Ông cũng nêu quan điểm rằng vợ nhà báo Hoàng Hùng không cố ý giết người.
Lệ phí trước bạ khi đổi tên công ty
(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, trường hợp đổi tên mà không thay đổi chủ sở hữu thì Công ty không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản với cơ quan có thẩm quyền.
Gia Đình Chủ Tiệm Vàng Đề Nghị Hủy Án Vụ Lê Văn Luyện
Cuối phiên xử sáng nay, gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích đã đề nghị tòa hủy án, làm rõ những mâu thuẫn trong lời khai của Lê Văn Luyện. Tuy nhiên, đại diện Viện KSND tối cao khẳng định: "Các chứng cứ cho thấy Luyện không có đồng phạm".
Cựu chủ tịch Vinashin bị đề nghị 19-20 năm tù
Sáng 29/3 sau phần luận tội, đại diện VKS đã đề nghị mức 19-20 năm tù với cựu chủ tịch Vinashin Phạm Thanh Bình; các bị cáo còn lại mức phạt từ 3 đến 18 năm.
Bộ Trưởng Bộ TNMT Đối Thoại Trực Tiếp Với Nhân Dân
(Chinhphu.vn) - 9h sáng ngày 6/4, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang sẽ đối thoại trực tuyến với nhân dân tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Không khám xét hàng hóa 2 lần trong thời gian quá cảnh qua cửa khẩu
Chinhphu.vn) – Đó là quy định được nêu trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế điều hành và thủ tục hành chính tại các cửa khẩu biên giới đất liền do Bộ Công Thương xây dựng.
Giảm thêm 1% các mức lãi suất điều hành
(Chinhphu.vn) – Hôm nay (10/4), Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 693/QĐ-NHNN về mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng.
Kết luận của Thủ tướng đối với đề nghị của Hội Nông dân Việt Nam
(Chinhphu.vn) - Tại Thông báo số 129/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc đổi mới chính sách bồi thường cho nông dân khi Nhà nước hoặc doanh nghiệp thu hồi đất, khi thu hồi đất phải bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.
Miễn thuế nhập khẩu phụ tùng, linh kiện lắp ráp xe buýt tại 2 thành phố lớn
(Chinhphu.vn) - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đồng ý miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất lắp ráp xe buýt của Dự án đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ Tài chính giải đáp về việc truy thu thuế nhập khẩu xe ô tô 11:41 AM, 18/04/2012 (Chinhphu.vn) - Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Phạm Hà Bắc (Hà Nội) đề nghị Bộ Tài chính xem xét, giải quyết dứt điểm khiếu nại của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật - Chi nhánh Hải Phòng về việc truy thu thuế nhập khẩu xe ô tô. Theo phản ánh của ông Phạm Hà Bắc, năm 2004 - 2005 Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật nhập khẩu xe
(Chinhphu.vn) - Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Phạm Hà Bắc (Hà Nội) đề nghị Bộ Tài chính xem xét, giải quyết dứt điểm khiếu nại của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Xuất nhập khẩu Thiết bị toàn bộ và Kỹ thuật - Chi nhánh Hải Phòng về việc truy thu thuế nhập khẩu xe ô tô.
Mức thu phí công chứng mới
Hướng dẫn lựa chọn nhà thầu thi công thay thế
Chinhphu.vn) - Ông Hoàng Hùng (Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) đề nghị được giải đáp một số quy định về việc tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thay thế khi các nhà thầu cũ vi phạm hợp đồng.
Đã có cách tiêu diệt HIV?
Giới khoa học đang tràn ngập hy vọng tìm được cách chữa bệnh AIDS nhờ nghiên cứu mới của Đại học California (Mỹ).
Mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
Chinhphu.vn) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam giải đáp vướng mắc liên quan đến tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động làm căn cứ đóng BHXH đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.
3 sản phụ tử vong liên tiếp, Bộ Y tế đề nghị báo cáo gấp
Trong 2 ngày cuối tuần qua đã xảy ra 3 trường hợp thai phụ tử vong ở Bắc Ninh, Hưng Yên, Quảng Ngãi khiến nhiều người dân lo lắng. Ngay lập tức, Bộ Y tế có văn bản yêu cầu Sở Y tế 3 tỉnh trên gửi báo cáo.
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
Luật này quy định về giám định viên tư pháp; tổ chức giám định tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; hoạt động giám định tư pháp; chi phí giám định tư pháp, chế độ, chính sách trong hoạt động giám định tư pháp và trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với tổ chức, hoạt động giám định tư pháp.
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.
LAO ĐỘNG TRONG CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN LÀM VIỆC THEO CHẾ ĐỘ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ BÌNH ỔN GIÁ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2012
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC TỔ CHỨC LÀM VIỆC NGÀY THỨ BẢY HÀNG TUẦN ĐỂ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CHỈ THỊ
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH, NGĂN CHẶN HÀNH VI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN, VẬN CHUYỂN, TÀNG TRỮ, SỬ DỤNG PHÁO TRÁI PHÉP
NGHỊ ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 2 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ SỬ DỤNG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ XÂY DỰNG
LUẬT ĐẤT ĐAI
VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2003, NGHỊ ĐỊNH SỐ 181/2004/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2004 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 84/2007/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2012), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 40/TTr-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2012)
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM"
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VỀ VIỆC TRỂN KHAI THI HÀNH PHÁP LỆNH HỢP NHẤT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ PHÁP LỆNH PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP CHỨNG NHẬN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU KIM CƯƠNG THÔ
Bổ sung danh sách các nước thành viên của Quy trình Kimberley quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley như sau: Số thứ tự: 50, tên nước thành viên: Cộng hòa Ca-mê-run, chữ viết tắt: CM
TẠM NGỪNG ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG
QUY ĐỊNH TẠM NGỪNG ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 24/2010/TT-BCT NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2010
QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC ĐĂNG KÝ QUYỀN XUẤT KHẨU, QUYỀN NHẬP KHẨU CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI KHÔNG CÓ HIỆN DIỆN TẠI VIỆT NAM
HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
BAN HÀNH QUY ĐỊNH KIỂM TRA GIÁM SÁT HẢI QUAN BẰNG CÁC TRANG THIẾT BỊ KIỂM TRA GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
QUYẾT ĐỊNH TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN HÀNH NỘI QUY CỦA CƠ QUAN TỔNG CỤC HẢI QUAN
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TÁI XUẤT THUỐC LÁ CÒN CHẤT LƯỢNG NHẬP LẬU BỊ TỊCH THU
Thực hiện Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu, căn cứ nhiệm vụ được giao, Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu như sau
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH MỨC THU PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, MỨC THU PHÍ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, mức thu phí đấu giá tài sản, chế độ quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2011/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG THƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Thông tư này hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 60/2011/NĐ-CP về cách xác định hành vi vi phạm hành chính; thủ tục, hình thức xử phạt; xác định thẩm quyền xử phạt; biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC CẦU CHUNG
Thông tư này quy định về công tác quản lý, khai thác đối với các cầu sử dụng chung giữa đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng với đường bộ.
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRANG PHỤC CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM
Thông tư này quy định về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức Cục Hàng không Việt Nam.
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2010/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
GIAO THÔNG VẬN TẢI
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN MỘT SỐ ĐOẠN TUYẾN QUỐC LỘ CŨ THÀNH ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG
GIAO THÔNG VẬN TẢI
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI VÀ PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LẬP, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH, DỰ ÁN BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA, DANH LAM THẮNG CẢNH
Nghị định này quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi là di tích).
DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT
QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CHỨNG MINH NHÂN DÂN MỚI
Thông tư này quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân mới theo quy định tại Quyết định số 446/QĐ-TTg ngày 11/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ.
QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VŨ TRƯỜNG
Thông tư này quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke và lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường
TRỢ CẤP HÀNG THÁNG
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH MỨC TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN THUỘC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2010/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2010 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM
THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 82/2003/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN TRÍCH LẬP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ HẠCH TOÁN QUỸ DỰ PHÒNG VỀ TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM TẠI DOANH NGHIỆP
HƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Thông tư này hướng dẫn các hoạt động liên quan đến việc xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng và khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (sau đây gọi chung là khoáng sản làm vật liệu xây dựng).
TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA VÀ XẾP HẠNG ĐỐI VỚI SỞ TƯ PHÁP CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2012
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA VÀ XẾP HẠNG ĐỐI VỚI SỞ TƯ PHÁP CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2012
BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG QUẶNG CRÔMIT, MANGAN GIAI ĐOẠN 2007-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
Bổ sung khu vực quặng mangan thôn Bắc Bừu, xã Yên Định, tỉnh Hà Giang vào Phụ lục II, Bảng 2 (Danh mục các dự án thăm dò quặng mangan giai đoạn 2007-2025) Quyết định số 33/2007/QĐ-BCN ngày 26 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NGUỒN HỖ TRỢ CỦA NƯỚC NGOÀI THUỘC PHẠM VI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.
ÁN TÁI CƠ CẤU TÀI CHÍNH ĐỂ CHUYỂN TỔNG CÔNG TY DÂU TẰM TƠ VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU TÀI CHÍNH ĐỂ CHUYỂN TỔNG CÔNG TY DÂU TẰM TƠ VIỆT NAM THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
HỖ TRỢ KỸ THUẬT CÔNG TÁC ĐIỀU PHỐI VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
PHÊ DUYỆT VĂN KIỆN DỰ ÁN “HỖ TRỢ KỸ THUẬT CÔNG TÁC ĐIỀU PHỐI VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” DO TỔ CHỨC LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP LIÊN HỢP QUỐC (FAO) TÀI TRỢ
PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP ĐỂ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG VÙNG TÂY NGUYÊN
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN “PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP ĐỂ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG VÙNG TÂY NGUYÊN”
QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030
Thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (gọi tắt là Hội đồng) gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
VỀ VIỆC CHO PHÉP TIẾP NHẬN KINH PHÍ HỖ TRỢ KỸ THUẬT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN DO AUSAID TÀI TRỢ GIAI ĐOẠN III
ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NGUỒN VỀ CẤP NƯỚC AN TOÀN DO WHO TÀI TRỢ
Cho phép Trung tâm quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tiếp nhận tài trợ cho hoạt động “Đào tạo giảng viên nguồn cấp nước an toàn” do Tổ chức Y tế thế giới WHO tài trợ và phê duyệt Dự toán hoạt động
CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN THÁNG 8, 9 NĂM 2012
Sau khi nghe Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản báo cáo kiểm điểm công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị thuộc Bộ trong tháng 8, 9 đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và cũng đã đạt được kết quả nhất định. Trong tháng 9, 10/2012, Bộ trưởng yêu cầu các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành tiếp tục triển khai các nhiệm vụ như sau
NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG VŨ VĂN TÁM TẠI CUỘC HỌP CHO Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI CÁC THÔNG TƯ VỀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
LIÊN KẾT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA GẠO, TRÁI CÂY, THỦY SẢN VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG THÔN
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU VỀ ĐỀ ÁN LIÊN KẾT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA GẠO, TRÁI CÂY, THỦY SẢN VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG THÔN
PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ KHAI THÁC, BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN
THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG VŨ VĂN TÁM TẠI CUỘC HỌP RÀ SOÁT QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH VỰC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ KHAI THÁC, BẢO VỆ NGUỒN LỢI THỦY SẢN
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN CẤP SỔ, THẺ
Ban Cấp sổ, thẻ là tổ chức giúp việc Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc), có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc trong việc tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế và quản lý, hướng dẫn việc ghi chép, cập nhật quá trình đóng và những thay đổi trong việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2011- 2015
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2011- 2015
NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHẤP THUẬN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỔ PHẦN
CỤM CÔNG NGHIỆP
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2010/QĐ-UBND NGÀY 10 THÁNG 9 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ĐỘNG VẬT RỪNG
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHAI THÁC TỪ TỰ NHIÊN VÀ NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG THÔNG THƯỜNG
QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 21/2010/TT-BCT NGÀY 17 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHUNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Nghị định này quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị và khuyến khích áp dụng đối với khu vực ngoài đô thị
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2011-2020
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2011-2020
Danh mục Vali thuốc cấp cứu, Vali dụng cụ cấp cứu, Danh mục thuốc thiết yếu và danh mục trang thiết bị thiết yếu
BAN HÀNH DANH MỤC VALI THUỐC CẤP CỨU, DỤNG CỤ CẤP CỨU, THUỐC THIẾT YẾU VÀ TRANG THIẾT BỊ THIẾT YẾU TRANG BỊ CHO MỘT KÍP CẤP CỨU NGOẠI VIỆN TRÊN XE Ô TÔ CỨU THƯƠNG
GIÁO DỤC MẦM NON
THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ VÀ ĐỒ CHƠI NGOÀI TRỜI CHO GIÁO DỤC MẦM NON
CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN KHỞI TẠO DOANH NGHIỆP TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình học phần Khởi tạo doanh nghiệp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.
TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI VÀ PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG TRONG LÃNH HẢI VIỆT NAM
. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định về tuyến luồng hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam gồm các ông, bà có tên sau đây
CHUYỂN MỘT SỐ ĐOẠN TUYẾN QUỐC LỘ CŨ THÀNH ĐƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG
Chuyển các đoạn tuyến quốc lộ hiện tại đã có đoạn tuyến quốc lộ mới thay thế thành đường địa phương để UBND các tỉnh tiếp tục quản lý, bảo trì theo quy định. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện công tác bàn giao các đoạn tuyến quốc lộ dưới đây
CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
Thông tư này quy định nguyên tắc, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường và giải quyết bồi thường trong Công an nhân dân.
Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của "Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư" ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ
QUY ĐỊNH VỀ BẢO LÃNH NGÂN HÀNG
Thông tư quy định về nghiệp vụ bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
QUẢN LÝ TIỀN MẪU, TIỀN LƯU NIỆM
Quyết định này quy định việc thiết kế, in, đúc, bảo quản, vận chuyển, giao nhận, cấp, bán tiền mẫu, tiền lưu niệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA PHIÊN TÒA, PHIÊN HỌP GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
Quyết định này quy định chế độ bồi dưỡng đối với Thẩm phán; Hội thẩm; Kiểm sát viên; Thư ký Tòa án; cán bộ, chiến sỹ công an, cảnh vệ bảo vệ phiên tòa, công an dẫn giải bị can, bị cáo và dẫn giải người làm chứng; người giám định, người phiên dịch được Tòa án mời; người làm chứng được Tòa án triệu tập khi tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự.
VỀ VIỆC HỖ TRỢ TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TẠI KHU VỰC MIỀN NÚI, VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ về đào tạo, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, định mức lao động, tiền thuê đất, nguồn vốn hỗ trợ và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có liên quan đến việc tổ chức thực hiện chính sách này.
MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, LỆ PHÍ CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH VÀ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
“Phòng Tư pháp quận - huyện và Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn nộp đầy đủ, kịp thời số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn có trách nhiệm sử dụng lệ phí thu được để đảm bảo trang trải chi phí cho việc chứng thực và việc thu lệ phí theo quy định”.
QUẢN LÝ TIỀN MẪU, TIỀN LƯU NIỆM
Quyết định này quy định việc thiết kế, in, đúc, bảo quản, vận chuyển, giao nhận, cấp, bán tiền mẫu, tiền lưu niệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2012
Về các báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2012, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng; tình hình thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 8, chương trình công tác của Chính phủ quý III năm 2012, do các Bộ trưởng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình.
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CÔ-XTA RI-CA VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO HOẶC HỘ CHIẾU CÔNG VỤ
Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cô-xta Ri-ca về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ
LUẬT KHIẾU NẠI
Nghị định này quy định chi tiết các điều sau đây của Luật khiếu nại
LUẬT TỐ CÁO
Nghị định này quy định chi tiết các điều sau đây của Luật tố cáo
SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG THAN THUỘC NHÓM 27.01 TẠI BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU
Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế
TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Kho bạc Nhà nước được tạm ứng vốn cho các đối tượng sau: - Ngân sách trung ương; - Ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là ngân sách cấp tỉnh);
TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Kho bạc Nhà nước được tạm ứng vốn cho các đối tượng sau: - Ngân sách trung ương; - Ngân sách các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là ngân sách cấp tỉnh);
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP” Ở CẤP TRUNG ƯƠNG NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2012
PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Quyết định này quy định về phạm vi, nguyên tắc, tổ chức, hoạt động và bảo đảm điều kiện cho hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ
CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG
ỦY QUYỀN VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢN LÝ THUÊ BAO CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CHUYÊN DÙNG TẠI BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ DANH MỤC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN
NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG
BẢO LÃNH NGÂN HÀNG
Thông tư quy định về nghiệp vụ bảo lãnh của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng
SAO CHỤP TÀI LIỆU
BAN HÀNH NỘI QUY SAO CHỤP TÀI LIỆU TẠI VĂN PHÒNG
BẢO HIỂM Y TẾ
BAN HÀNH QUY TRÌNH VÀ NỘI DUNG THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
BẢO HIỂM XÃ HỘI
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
Ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp
Hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp
Thông tư này hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp (sau đây gọi là Quy chế) ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực. Trường hợp cụm công nghiệp đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xử lý chuyển đổi theo đúng hướng dẫn tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 13 Thông tư số 39/2009/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp và đã có quyết định thành lập thì không phải thực hiện xử lý lại theo Thông tư này
Hoàn thuế GTGT
Hướng dẫn giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT
Hoãn tăng lương 2013
Có thể hoãn tăng lương 2013 do ngân sách khó khăn
Quản lý vàng - Lạc điệu!
Vàng nhảy múa là câu chuyện của cả thế giới nhưng sở dĩ câu chuyện vàng trong nước nóng là vì nó luôn nhảy… lạc điệu!
Luật đất đai: Hoãn để 'chín' hơn?
"Nếu hoãn mà để cho luật chín được thì nên hoãn. Vì còn nhiều chuyện về đất đai chúng ta vẫn chưa quyết khác đi được. Dự án luật cho dù đã được sửa rất tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng được đòi hỏi của cuộc sống", nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT Đặng Hùng Võ bình luận về dự án luật Đất đai sửa đổi.
Sửa luật Đất đai, ngăn 'lý trưởng' tái xuất
Chưa có đột phá, không đáp ứng được đòi hỏi của Hội nghị TƯ 5... là nhận xét mà các luật sư và đại diện doanh nghiệp góp ý cho ban soạn thảo luật Đất đai sửa đổi trong phiên thảo luận sáng nay tại Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam.
Nỗi đau người vợ chứng kiến chồng cưỡng hiếp con gái
Vì muốn yên ổn nên người dân vùng này không ai gây hấn với Hậu, nhưng sự việc gần đây khiến mọi người phẫn nộ thực sự..
Vì sao người đàn bà bị kết tội hiếp dâm?
Vì sao một người phụ nữ lại có thể bị kết tội hiếp dâm? Trong BLHS quy định về tội danh này như thế nào?
Xe máy sẽ bị cấm lưu thông ở một số thành phố lớn
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 88, trong đó yêu cầu Hà Nội và TP.HCM sớm thực hiện các biện pháp hạn chế xe mô tô, gắn máy và xe ô tô lưu thông trên một số tuyến phố vào một số giờ nhất định.
Xe máy sẽ bị cấm lưu thông ở một số thành phố lớn
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 88, trong đó yêu cầu Hà Nội và TP.HCM sớm thực hiện các biện pháp hạn chế xe mô tô, gắn máy và xe ô tô lưu thông trên một số tuyến phố vào một số giờ nhất định.
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHẤP THUẬN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI VIỆC NIÊM YẾT CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỔ PHẦN
Thông tư này hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài (sau đây gọi tắt là niêm yết trên thị trường chứng khoán) của tổ chức tín dụng cổ phần.
GIỐNG CÂY TRỒNG DỰ TRỮ QUỐC GIA
VỀ VIỆC HỖ TRỢ GIỐNG CÂY TRỒNG DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC
Ý KIẾN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT VỀ BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC
CHÍNH SÁCH DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ ĐỀ ÁN CHÍNH SÁCH DÂN SỐ, LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI
GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2015
Gia hạn nộp thuế GTGT
. Số thuế GTGT phải nộp của tháng 6 năm 2012 đã được gia hạn nộp đến tháng 01 năm 2013 theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 13/5/2012 và Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 tiếp tục đến tháng 4 năm 2013.
Quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HẢI QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI
Quy định về tiêu hủy tiền
Thông tư quy định về tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành (sau đây gọi tắt là tiền tiêu hủy) gồm: tiền giấy (cotton, polymer) và tiền kim loại.
Tạm ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động
Tạm ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng quy định tại Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công Thương.
Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục an toàn thực phẩm và bộ Y tế
Cục An toàn thực phẩm là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế trong phạm vi cả nước. Cục An toàn thực phẩm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, tài khoản riêng và có trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội.
Phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh
Phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2050” với những nội dung chủ yếu
Quy định chi tiết một số điều của Luật Hải Quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng háo xuất khẩu nhập khẩu thương mại
Nghị định này quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.
Tiêu chí xác định công trình vỉễn thông quan trọng liên quan đến An ninh Quốc gia
Ban hành tiêu chí xác định danh mục các công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia
Tạm ngừng áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng
QUY ĐỊNH TẠM NGỪNG ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TỰ ĐỘNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 24/2010/TT-BCT NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2010
Quy định việc thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn
Thông tư liên tịch này quy định việc thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Đội tình nguyện).
Quy định điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư này quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là cơ sở).
Tăng 5 lần lệ phí thay đổi nội dung ĐKKD
Lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp từ ngày 10/12/2012 sẽ là 100.000 đồng/lần, tăng gấp 5 lần so với quy định cũ là không quá 20.000 đồng/lần.
Chỉ miễn thuế BVMT khi XK qua biên giới
Hàng hóa thuộc diện chịu thuế bảo vệ môi trường (BVMT) khi sản xuất trong khu phi thuế quan, buôn bán giữa trong nước và các khu phi thuế quan hay xuất nhập khẩu tại chỗ vẫn phải nộp thuế BVMT
Hướng dẫn gia hạn nộp thuế GTGT của tháng 6/2012 thêm 3 tháng
Ngày 22/10/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 175/2012/TT-BTC hướng dẫn về gia hạn nộp thuế GTGT của tháng 6/2012 đã được gia hạn thêm 3 tháng theo Nghị quyết 13/NQ-CP và Thông tư số 83/2012/TT-BTC. Đây là Thông tư cụ thể hoá Nghị quyết số 67/NQ-CP của Chính phủ về gia hạn nộp thuế GTGT của tháng 6/2012 thêm 3 tháng. Theo đó, nội dung cụ thể của Thông tư gồm
Sửa luật để hòa giải không thành... chướng ngại vật xử lý tranh chấp
Quy định về hòa giải vốn mang tính khuyến khích trong giải quyết tranh chấp đất đai đã trở thành thủ tục “tiền tố tụng” bắt buộc khiến nhiều người dân mất thêm thời gian
Dự thảo luật thuế TNCN mới : Cá nhân nộp thuế sẽ được giảm trừ 6 triệu đồng mỗi tháng
Mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 4 triệu đồng mỗi tháng hiện nay sẽ lên 6 triệu đồng, người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng lên 2,4 triệu đồng, theo đề xuất của Bộ Tài chính.
Quy định mức thu, chế độ thu , nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí` cung cấp thông tin doanh nghiệp
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, như sau:
Sắp xếp , đổi mới và phát triển nông , lâm trường quốc doanh
Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo)
An toàn thực phẩm
Thông tư này quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là cơ sở).
Công tác xã hội tình nguyện tại xã ,phường, thị trấn
Thông tư liên tịch này quy định việc thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Đội tình nguyện).
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc
QCVN10: 2012/BLĐTBXH do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc, Cục An toàn lao động biên soạn và trình duyệt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 25/2012/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2012, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ
Việc phòng chống đói rét cho gia súc trong vụ đông - xuân 2012-2013
Để chủ động phòng chống đói, rét cho gia súc, giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi trong vụ Đông Xuân 2012-2013 đồng thời đảm bảo phát triển chăn nuôi, hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất năm 2013, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực miền Núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây nguyên chỉ đạo thực hiện ngay một số nội dung cụ thể sau:
'Tội phạm ngân hàng, biết nhưng không chịu xử lý'
Bức xúc trước tình trạng tham nhũng có tổ chức, quy mô lớn trong lĩnh vực ngân hàng, độc quyền phân phối vàng... đại biểu Huỳnh Ngọc Ánh đề nghị cần tập trung lực lượng để theo dõi sát, phát hiện sai phạm.
Mở rộng thí điểm Thừa phát lại
“Qua hai năm thí điểm, hoạt động Thừa phát lại đã xác định được vị trí của mình trong đời sống xã hội, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội bảo đảm các hoạt động tư pháp được nhanh hơn, đúng pháp luật, hạn chế tình trạng quá tải trong công việc của các cơ quan Tòa án và THADS nên cần tiếp tục được thí điểm” - đánh giá của Ủy ban Tư pháp trước Quốc hội sáng qua (26/10) về kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.
Từ 1-1-2013 thu phí sử dụng đường bộ
TT - Ngày 25-10, Bộ Tài chính cho biết từ ngày 1-1-2013 sẽ thu phí sử dụng đường bộ đối với ôtô và xe máy. Đây là loại phí được thu cho quỹ bảo trì đường bộ dùng để bảo trì, bảo dưỡng đường bộ.
Chính sách mới sắp có hiệu lực
Kể từ nửa đầu tháng 11/2012, một loạt các chính sách, quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau
Cơ sở thực hiện xã hội hóa thành lập mới được miễn thuế TNDN trong 04 năm (27/09/2012)
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung cho hay, để thực hiện các mục tiêu của Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 thì ngân sách nhà nước phải tập trung đầu tư khoảng 2.310 tỷ đồng Việt Nam (tương đương khoảng 110 triệu đô la Mỹ), huy động nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ quốc tế khoảng 42 tỷ đồng Việt Nam (tương đương 2 triệu đô la Mỹ).
Toàn bộ người nộp thuế TNCN bậc 1 sẽ không phải nộp thuế (27/10/2012)
Sáng hôm (26/10), Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã trình Quốc hội dự án luật Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Theo đó, điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế từ mức 4 triệu đồng/tháng lên 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc từ 1,6 triệu đồng/tháng lên 3,6 triệu đồng/tháng
Tiếp tục gia hạn thuế GTGT tháng 6/2012 (28/09/2012)
Ngày 27/9, Chính phủ đã xem xét và thông qua phương án của Bộ Tài chính về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.
3 loại bao bì được miễn thuế môi trường (21/09/2012)
Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 69/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP, trong đó nêu rõ 3 loại bao bì đóng gói sẵn hàng hóa không chịu thuế bảo vệ môi trường
Điều chỉnh mức thu thủy lợi phí từ 1/1/2013 (21/09/2012)
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 67/NĐ-CP (thay thế Nghị định 115/2008/NĐ-CP), quy định mức thu thủy lợi phí đối với khu vực miền núi cả nước; đồng bằng sông Hồng; Trung du Bắc Bộ và Bắc khu IV; Nam khu IV và Duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ.Theo đó, từ 1/1/2013, mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa tại một số khu vực như sau:
Tax24 cập nhật sớm nhất theo thông tư 140/2012/TT-BTC (12/10/2012)
Theo thông tư 140/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, ngày 8/10/2012 hệ thống iHTKK phiên bản 2.2.8 cho phép gửi phụ lục miễn giảm thuế kèm theo các tờ khai GTGT và TNDN.
Quốc hội nghe báo cáo 2 dự án luật về quốc phòng, an ninh
(Chinhphu.vn) - Sáng 29/10, Quốc hội đã nghe báo cáo lần đầu về 2 dự án luật liên quan đến lĩnh vực an ninh- quốc phòng là dự án Luật Giáo dục quốc phòng- an ninh và dự án Luật Phòng, chống khủng bố.
Phân tích quy định mới về thời điểm hưởng lương hưu
(Chinhphu.vn) - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã nhận được rất nhiều ý kiến nhân dân, người lao động mong muốn tìm hiểu rõ xung quanh quy định mới về thời điểm hưởng lương hưu sau khi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH trong đó hướng dẫn thời điểm hưởng lương hưu.
Thu phí cho vay lại và trích một phần phí bảo lãnh
Bộ Tài chính thực hiện thu phí cho vay lại theo quy định tại khoản 1, Điều 10 Nghị định 78/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ và trích một phần phí bảo lãnh theo quy định tại khoản 3, Điều 12 Nghị định số 15/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ từ thời điểm các Nghị định này có hiệu lực thi hành. Việc quản lý, theo dõi, hạch toán kế toán và thống kê, báo cáo đối với các khoản phí thu được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.
Thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm
Thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh) để hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy.
Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam
Thông tư này quy định việc quản lý tài chính đối với Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam (sau đây gọi là Quỹ) được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 84/2008/QĐ-TTg ngày 30/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam.
hi trợ cấp mất việc làm cho người lao động trong các doanh nghiệp
Thông tư này hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động trong các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
Miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp xe buýt
Thông tư này hướng dẫn thực hiện miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp xe buýt thuộc loại trong nước chưa sản xuất được của Dự án đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2015.
Tuyển dụng , sử dụng và quản lý công chức
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV
Xuất cảnh, nhập cảnh
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 136/2007/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2007 VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM
Xủ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân mới
Thông tư này quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân mới theo quy định tại Quyết định số 446/QĐ-TTg ngày 11/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ.
Cơ quan chống tham nhũng nên độc lập
Nhiều đại biểu QH đề nghị lập một cơ quan hoàn toàn độc lập, tập hợp những cán bộ ưu tú, tinh túy nhất đang làm công tác phòng chống tham nhũng ở các đơn vị khác nhau.
Nợ công bằng 55,4% GDP
Theo báo cáo Chính phủ về tình hình nợ công gửi tới Quốc hội, tổng số dư nợ công ở Việt Nam đang ở mức 55,4% GDP. Định hướng đến năm 2015 là không quá 65% GDP.
Chính sách độc quyền “đẻ“ vàng giả, vàng nhái
Ngân hàng Nhà nước khẳng định, không phân biệt đối xử giữa vàng miếng SJC và các loại vàng miếng khác. Nhưng Vấn nạn vàng giả, vàng nhái lại được coi như một hệ quả của chính sách điều hành, nơi mà thị trường là đặc quyền thuộc về một thương hiệu độc quyền.
‘Doanh nghiệp chưa bao giờ chết nhiều như 2 năm qua’
“Trong vòng 2 năm, dự báo có gần 100.000 doanh nghiệp rời thị trường, tương đương với một nửa số doanh nghiệp đóng cửa trong vòng 20 năm qua”, Chủ tịch VCCI – Vũ Tiến Lộc cho biết.
BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG QUẶNG CRÔMIT, MANGAN GIAI ĐOẠN 2007-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
Bổ sung dự án Nhà máy sản xuất mangan kim loại điện giải, công suất 20.000 tấn/năm tại khu công nghiệp Bình Vàng, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang vào Phụ lục IV, Bảng 4 - Danh mục đầu tư các nhà máy chế biến quặng mangan giai đoạn 2007-2025 tại Quyết định số 33/2007/QĐ-BCN ngày 26 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025.
SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG QUẶNG CRÔMIT, MANGAN GIAI ĐOẠN 2007-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
Bổ sung dự án Nhà máy sản xuất mangan kim loại điện giải, công suất 20.000 tấn/năm tại khu công nghiệp Bình Vàng, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang vào Phụ lục IV, Bảng 4 - Danh mục đầu tư các nhà máy chế biến quặng mangan giai đoạn 2007-2025 tại Quyết định số 33/2007/QĐ-BCN ngày 26 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025.
QUY CHẾ THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Văn bản này quy định về Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) bao gồm: những vấn đề chung; công tác chuẩn bị cho cuộc thi; chấm thi; xử lý kết quả thi; thanh tra, kiểm tra, giám sát, khen thưởng và xử lý vi phạm của Cuộc thi.
CÔNG BỐ CẢNG TÀU KHÁCH TUẦN CHÂU, PHƯỜNG TUẦN CHÂU, THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NAM ĐƯỢC TIẾP NHẬN PHƯƠNG TIỆN THỦY NƯỚC NGOÀI
Nay công bố cảng tàu khách Tuần Châu, phía nam đảo Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài với nội dung sau: 1. Tên cảng: Cảng tàu khách Tuần Châu. 2. Vị trí: Phía nam đảo Tuần Châu, thuộc phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 3. Chủ Cảng: Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh
MẪU TỜ KHAI, PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA QUÁ CẢNH VÀ CHẾ ĐỘ IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TỜ KHAI, PHỤ LỤC TỜ KHAI HÀNG HÓA QUÁ CẢNH
Mẫu tờ khai hàng hóa quá cảnh (ký hiệu là HQ/2012-QC); Mẫu phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh (ký hiệu là PLHQ/2012-QC); Phụ lục hướng dẫn ghi các tiêu thức trên tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh.
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ BÌNH ỔN GIÁ NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2012 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỴ NĂM 2013
Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương tiếp tục tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá trên địa bàn theo quy định của pháp luật
KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG VỀ DỰ ÁN THỦY LỢI PHƯỚC HÒA TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÁC DỰ ÁN ODA TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
Mặc dù tiến độ chung của Dự án còn chậm (đến nay chưa bắt kịp tiến độ quy định, chậm bình quân 2-3 tháng), nhưng do có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ, các cục, vụ liên quan và sự nỗ lực của các chủ đầu tư, tiến độ thực hiện Dự án có tiến triển tốt trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện Dự án có tiến triển tốt trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, do thời hạn đóng khoản vay vốn ADB (30/4/2014) còn lại quá ngắn, nên các đơn vị cần phải quan tâm đặc biệt để thúc đẩy tiến độ nhanh hơn
KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG VÀ DỰ ÁN WB6 TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÁC DỰ ÁN ODA TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
Tiến độ giai đoạn khởi động Dự án đã bị chậm so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân chủ yếu: (i) Dự án WB6 là một dự án có mô hình quản lý mới, nhiều hợp phần, nên các chủ đầu tư, các địa phương còn bị lúng túng; (ii) Giai đoạn thực hiện dự án có nhiều nội dung phải thay đổi cho phù hợp với quy hoạch và hiện trạng, việc bố trí vốn đối ứng của một số địa phương còn chậm; (iii) Công tác điều chỉnh thiết kế, điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi tiểu dự án chưa được thúc đẩy thường xuyên, quyết liệt; (iv) Phối hợp giữa các đơn vị có liên quan ở đoạn đầu của dự án chưa thật chặt chẽ.
BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TƯ THỤC
Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung cấp chuyên nghiệp tư thục.
BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT MỘT SỐ KHU VỰC TẠI PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM QUYẾT ĐỊNH 43/2011/QĐ-UBND NGÀY 22/12/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2012
Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục 2.1, 4.1, 4.3, 6.1 và 7.3 ban hành kèm theo Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh như sau:
XUẤT HÓA CHẤT CHLORINE DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỈNH CÀ MAU
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 50 tấn hóa chất Chlorine thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ tỉnh Cà Mau phòng, chống dịch bệnh tôm nuôi.
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 10 NĂM 2012
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2012, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình. Chính phủ thống nhất nhận định: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2012 tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đúng hướng
BAN HÀNH QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH, CÔNG NHẬN, GIA HẠN VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP ƯU TIÊN THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ 63/2011/TT-BTC
Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình thẩm định, công nhận, gia hạn và quản lý doanh nghiệp ưu tiên theo quy định tại Thông tư số 63/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 và Thông tư số 105/2011/TT-BTC ngày 12/7/2011 của Bộ Tài chính.
PHÊ DUYỆT BAN HÀNH TÀI LIỆU ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN
Phê duyệt và ban hành tài liệu đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan đã được Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo nghiệp vụ khai Hải quan thông qua ngày 29/10/2012
HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ LÃI SUẤT VAY VỐN VÀ CẤP BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT DO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NHẰM GIẢM TỔN THẤT SAU THU HOẠCH ĐỐI VỚI NÔNG SẢN, THUỶ SẢN
Thông tư này hướng dẫn về điều kiện, hồ sơ, thủ tục, quy trình hỗ trợ lãi suất và cấp bù chênh lệch lãi suất cho các ngân hàng thương mại nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều này khi thực hiện việc cho vay theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản (sau đây gọi tắt là Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg) và Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg (sau đây gọi tắt là Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg).
CHẾ ĐỘ THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài và các tổ chức nước ngoài khác tiến hành hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 100/2011/NĐ-CP ngày 28/10/2011 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam (hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có) khi được cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam đều phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này.
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2020
Phê duyệt Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau đây
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2009/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 10 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô như sau
Tổ chứa và hoạt động thanh tra ngảnh nội vụ
Nghị định này quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ngành Nội vụ; Thanh tra viên ngành Nội vụ, người được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành nội vụ, cộng tác viên thanh tra ngành Nội vụ; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thanh tra ngành Nội vụ.
Xử pạht vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.
Tín ngưỡng , tôn giáo
Nghị định này quy định về hoạt động tín ngưỡng; về tổ chức tôn giáo; hoạt động tôn giáo của tín đồ, nhà tu hành, chức sắc và tổ chức tôn giáo; trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
Sản xuất , kinh doanh rượu
Nghị định này quy định về sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu và cồn thực phẩm bao gồm: Đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán và các hoạt động khác liên quan đến sản xuất, kinh doanh sản phẩm rượu và cồn thực phẩm.
Chức năng , nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, thương mại và thị trường trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, phát triển thị trường ngoài nước, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý cạnh tranh, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
Nhiệm vụ quyền hạn , hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ
Thông tư này quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ; trang bị và sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ; hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông đường bộ.
Ban hành chương trình hành động của Bộ LĐTB&XH thực hiện nghị quyết 40/NQ-CP ngày 09/08/2012 của Chính Phủ
Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”
Ga trung chuyển và Ga Biên giới đường sắt
Phê duyệt Nghị định thư số 6 về Ga trung chuyển và Ga biên giới đường sắt thuộc Hiệp định khung ASEAN về tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh ký ngày 16 tháng 12 năm 2011 tại Căm-pu-chia.
Ban hành quy chế quản lý và sử dụng xe ôtô phục vụ chức danhxe ôtô phục vụ công tác, xe ôtô chuyên dùng trong các đơn vị thưộc ngành tòa án nhân dân
Ban hành kèm theo Quyết định này Qui chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng trong; các đơn vị thuộc ngành Tòa án nhân dân.
Cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất
Thông tư này quy định điều kiện, điều tra, thiết kế, hồ sơ, thẩm định, phê duyệt thiết kế cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất trong phạm vi cả nước.
Chính sách mới sắp có hiệu lực
Kể từ nửa sau tháng 11/2012, một số các chính sách, quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:
Xu hướng đi lên của tiêu dùng
Một trong những điểm nghẽn lớn nhất của nền kinh tế hiện nay là tồn kho cao. Khi đầu tư co lại, xuất khẩu tăng thấp hơn và nhập siêu giảm so với năm trước, thì tiêu thụ trong nước có vai trò quan trọng.
Kiên quyết giải quyết khiếu nại, tố cáo kéo dài về đất đai
Chiều 7/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.
Áp thuế TNCN từ tháng 7/2013
Sau phiên thảo luận tại hội trường sáng nay về dự án luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, đa số ĐBQH đề xuất áp dụng luật từ ngày 1/7/2013, tán thành nâng mức khởi điểm chịu thuế lên 9 triệu đồng và giảm trừ cho người phụ thuộc lên 3,6 triệu đồng.
Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
Chính phủ ban hành Nghị định 96/2012/NĐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, trong đó quy định điều kiện, quy trình xét chọn đối tượng tham gia điều trị; tổ chức điều trị cũng như điều kiện bảo đảm cho công tác điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.
Quốc hội thông qua 6 Luật
Trong phiên họp toàn thể sáng 20/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 6 Luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Luật Điện lực, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Xuất bản (sửa đổi) và Luật Quản lý thuế.
Ngày tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông: Để nỗi đau vơi giảm…
Đất nước đã trải qua 2 cuộc chiến tranh với nhiều đau thương, mất mát... đó là sự hy sinh vô cùng ý nghĩa và lớn lao. Ngày nay, nhiều người phải chịu nỗi đau mất người thân, song có những nỗi đau, mất mát tưởng như vô lý với họ, bởi mỗi ngày trên cả nước có trung bình hàng chục người chết vì tai nạn giao thông…
Không bắt buộc trả lãi tín dụng HSSV hàng tháng
Bạn đọc có địa chỉ email: jolie.pham85@gmail hỏi: "Gia đình em thuộc gia đình nghèo ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Em được vay tiền Ngân hàng Chính sách xã hội để theo học Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Một năm em được vay 10.000.000 đồng với lãi suất phải trả hàng tháng là 90.000 đồng/tháng (tính ra lãi suất 10,8%/năm)".
Hướng dẫn thanh toán BHYT cho học sinh sinh viên
Năm học 2011-2012 con ông Nguyễn Văn Thịnh (TP. Hà Nội) có tham gia BHYT học đường nhưng thẻ BHYT đã hết hạn vào tháng 9/2012 và ngày 6/9/2012 con ông đã mua BHYT cho năm học, có biên lai xác nhận thu tiền của nhà trường, tuy nhiên tới đầu tháng 10/2012 vẫn chưa nhận được thẻ.
Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước
Thông tư này quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi của ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước trừ các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản và chi sự nghiệp có tính chất đầu tư; chi đặc biệt về an ninh, quốc phòng; chi cho hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; chi của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; các khoản chi ngân sách có tính đặc thù khác có cơ chế hướng dẫn riêng.
Kế hoạch phân công triển khai thực hiện kết luận số 23-KL/TW ngày 29/05/2012 của hội nghị lần thứ 5 ban chấp hành trung ương đảng khóa XI về một số điều về tiền lương, bao hiểm xã hội trợ cấp người có công và định hường cải cách đến năm 2020
Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020
Quy định tổ chức dảy , học ,và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng- an ninh
Thông tư này Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
Quy chế bổ nhiệm , bổ nhiệm lại, từ chức miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ Giáo dục-Đào tạo
Quyết định này Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp
Thông tư này hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp (sau đây gọi là Quy chế) ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực.
Chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tọa nghề cho người bị thu hồi đất nông nghiệp
Quyết định này quy định chính sách giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên phạm vi cả nước khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư (sau đây gọi tắt là Nghị định số 69/2009/NĐ-CP).
Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường ,Thị trấn
CHỨC TRÁCH, TIÊU CHUẨN CỤ THỂ VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
Hướng dẫn xử lý các khoản nợ dự trữ quốc gia tồn đọng phát sinh từ ngày 31/12/2008 trở về trước
Thông tư này hướng dẫn xử lý các khoản nợ dự trữ quốc gia tồn đọng phát sinh từ ngày 31/12/2008 trở về trước, theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1941/VPCP-KNTN ngày 26/3/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý sau thanh tra tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước.
Chính sách giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên phạm vi cả nước khi Nhà nước thu hồi đất
Quyết định này quy định chính sách giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trên phạm vi cả nước khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư (sau đây gọi tắt là Nghị định số 69/2009/NĐ-CP).
Trợ cấp một lần với con của người có công
Bà Hoàng Thị Tình (tỉnh Sơn La) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp trường hợp các con của bố chồng bà có được hưởng chế độ theo quy định tại Nghị định số 89/2008/NĐ-CP của Chính phủ không?
Thời gian trong quân đội có được tính hưởng thâm niên?
Ông Phan Bùi Trúc (Ninh Thuận; email: pbtruc@...) đề nghị cơ quan chức năng giải đáp cách tính phụ cấp thâm niên nhà giáo với trường hợp của ông đã có 37 năm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó 10 năm công tác trong quân đội
Từ vụ Thảm sát trẻ em tại Mỹ nhìn về Việt Nam
Trong mấy ngày qua, dư luận cả thế giới đang xôn xao về việc thảm sát 20 học sinh tại bang Connecticut, USA. Đây có lẽ không phải là lần đầu tiên là vụ tấn công vào các trường học xảy ra ở Mỹ, vào băm 2007, sinh viên Cho Seung-hui, 23 tuổi, đã giết 32 người, làm bị thương 17 người khác trước khi tự sát ở đại học Virginia Tech, bang Virginia.
Tiếp tục chỉnh sửa Luật Đất đai (sửa đổi)
Chiều 14/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sau khi dự án Luật vừa được các đại biểu Quốc hội góp ý xây dựng tại Kỳ họp thứ 4 vừa qua.
Dự kiến giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Tại dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ 25% xuống 23% và 20%.
Tự động đến khâu phân luồng tờ khai điện tử
Việc tiếp nhận, kiểm tra, cấp số đăng ký, phân luồng tờ khai hải quan điện tử của cơ quan Hải quan được tự động thực hiện thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.
Điểm mới trong Biểu thuế XNK 2013
Ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính đã ban hành biểu thuế xuất nhập khẩu mới áp dụng trong năm 2013.
Chỉ cần cam kết là có thể sở hữu xe chính chủ
Sau khi ban hành Nghị định 71 và triển khai thực hiện vào ngày 10/11 vừa qua, nhiều người dân lo lắng làm thủ tục sang tên, đổi chủ. Tuy nhiên, còn một lượng lớn xe không chính chủ không thể làm thủ tục sang tên chủ do còn nhiều bất cập.
Cách tính tỷ lệ LĐ khuyết tật để miễn thuế
Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh (CSSXKD) sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật là một trong những ưu đãi được quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP.
Trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán năm 2013
Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn năm 2012, các địa phương đã thực hiện tốt công tác trợ giúp xã hội; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn; trợ giúp kịp thời các hộ gia đình thiếu lương thực.
Làm gì để dẹp cướp?
Đây là một câu hỏi không khó, nhưng để triển khai thực hiện thì không đơn giản chút nào. Hầu hết những người có trách nhiệm đều khẳng định muốn dẹp nạn cướp thì cần quản lý chặt địa bàn, tổ chức tốt công tác cai nghiện, đánh mạnh vào tội phạm buôn bán ma túy, căn cơ hơn là phải tuyên truyền giáo dục người dân và tạo việc làm cho những người thất nghiệp...
Tiệc cưới phải trình giấy kết hôn: Vô lý
"Nhà hàng chỉ tổ chức tiệc cưới khi có giấy đăng ký kết hôn" - một tiêu chuẩn “tréo ngoe” vừa được Sở VH-TT&DL TP.HCM đưa ra lấy ý kiến vào ngày 1/12, khiến người dân, doanh nghiệp, chuyên gia pháp luật phải thốt lên: quy định “trời ơi”!
Nghị quyết liên tịch 01/2012/NQLT/CP-BCHTWĐTN
Ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Quyết định 1896/QĐ-TTg
Phê duyệt Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020
Quyết định 1892/QĐ-TTg
Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011 - 2020
Quyết định 1891/QĐ-TTg
Phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp” giai đoạn 2013 - 2017
Công văn 6599/TCHQ-PC
V/v triển khai thực hiện Thông tư 193/2009/TT-BTC
Những quy định gây tranh cãi năm 2012
Xe chính chủ, chứng minh thư ghi tên bố mẹ, tổ chức tiệc cưới không quá 300 người, phạt 5 triệu đồng khi nghe điện thoại ở cây xăng, chỉ bán thịt sau 8 giờ giết mổ... là những quy định gây nhiều tranh cãi nhất năm 2012.
Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp
Chính phủ đã ban hành Nghị định 100/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành môt số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, thời hạn người lao động thực hiện đăng ký thất nghiệp sẽ được kéo dài từ 7 ngày lên 3 tháng.
Thu phí sử dụng đường bộ là ép dân chịu thiệt!
Sức “nóng” từ Hội nghị triển khai phí sử dụng đường bộ do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường chủ trì cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn chưa “thông suốt”.
Bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT
Trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung một số đối tượng vào diện không chịu thuế.
Đối tượng được giám định lại thương tật
Theo hướng dẫn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa, các trường hợp đã được giám định sức khỏe với tỷ lệ thương tật dưới 21% thì không thuộc đối tượng được giám định lại thương tật.
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế GTGT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn tiền thuê đất để xây dựng trạm bảo dưỡng, sửa chữa, bãi đỗ xe của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách công cộng,
Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 62/2009/QĐ-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
Tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Văn bản này quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử (e-mail) và cổng thông tin điện tử tại các sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên để đảm bảo công tác thông tin, liên lạc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phục vụ công tác quản lý, điều hành, công khai thông tin của cơ quan quản lý giáo dục cấp sở, phòng và các cơ sở giáo dục trực thuộc.
Hướng dẫn khai , nộp thuế GTGT đối với hoạt động mua bán vàng bạc , ngoại tệ.
Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 4134/TCT-CS, hướng dẫn thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động mua bán vàng bạc, ngoại tệ.
Thuế GTGT đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng
Thuế GTGT đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng
Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục thuế, doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với khoản thu từ lãi tiền cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1551/TTg-KTTH ngày 26/9/2012 về thuế giá trị gia tăng đối với cho vay vốn của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau
Ban hành quy chế công tác lưu trữ của cơ quan bộ giáo dục và đào tạo
Công tác lưu trữ tại Cơ quan Bộ là một hoạt động nghiệp vụ phục vụ cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Nội dung của công tác lưu trữ bao gồm: Thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉnh lý; xác định giá trị tài liệu; nộp tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử; bảo quản tài liệu lưu trữ; thống kê về lưu trữ, tiêu hủy tài liệu hết giá trị; sử dụng tài liệu lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ.
Thanh tra tuyển dụng, quản lý viên chức
Sẽ tiến hành thanh tra việc tuyển dụng, quản lý viên chức ngay từ giai đoạn thông báo tuyển dụng cho đến các giai đoạn tiếp theo là xét hồ sơ, tổ chức thi tuyển, xét tuyển…
Hướng dẫn cấp phép xây dựng nhà riêng
Hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà riêng tại nông thôn, phải có bản vẽ mặt bằng móng, mặt bằng đứng chính và công trình theo tỉ lệ từ 1/50 – 1/500.
Cảnh sát giao thông và bà cụ tử vong sau va chạm
Dắt xe đạp băng qua đường lúc rạng sáng, bà già bán bánh bị môtô của cảnh sát giao thông đụng tử vong. Một thiếu úy vì vết thương quá nặng cũng không qua khỏi.
Lãi suất tiền gửi giảm còn 8%/năm
Từ ngày 24/12/2012, Tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tiếp tục giảm lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức và cá nhân, cụ thể:
Lãi suất vay ngắn hạn giảm còn 12%/năm
Từ ngày 24/12/2012 lãi suất vay ngắn hạn tối đa của các TCTD chỉ còn 12%/năm, đối với các Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô là 13% .
NHNN bất ngờ giảm 1% các lãi suất điều hành
Từ ngày 24/12/2012, lãi suất tái cấp vốn còn 9%/năm; lãi suất tái chiết khấu là 7%/năm; trần lãi suất huy động còn 8%/năm.
Giá rét làm gần 200 người thiệt mạng
Đợt giá rét đang hoành hành tại Nga và các nước Đông Âu trong suốt tuần qua đã làm gần 200 người thiệt mạng.
Quy định lãi suất tối đa với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức , cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức như sau:
Quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đổi với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế,
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đổi với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế
Vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị phạt đến 50 triệu đồng
Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và chăm sóc, bảo vệ trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, các hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc trẻ em sẽ bị xử phạt đến 50 triệu đồng.
Đẩy mạnh gia hạn và giảm thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (24/12/2012)
Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và Nghị quyết của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2013, ngày 20/12/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã ký Công văn số 17615 /BTC-CLTC báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất của Bộ Tài chính về các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường năm 2013 với 21 nội dung cụ thể.
Phục hồi quyền sử dụng đất dự án bị thu hồi cho dân
Dự án Khu nhà ở cho công nhân tại ấp 3, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch được UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Công ty Kinh doanh Nhà Đồng Nai và Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị thực hiện từ năm 2002, nhưng đến năm 2012 Dự án vẫn chưa được triển khai.
Hướng dẫn chi tiết một số nội dungcủa nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của chính phủ
Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng (dưới đây viết tắt là Nghị định 64/CP) như sau:
Không dùng hộ chiếu công vụ vào việc riêng
Người được cấp hộ chiếu không được sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đi nước ngoài với mục đích cá nhân.
Chế độ đãi ngộ CTV thanh tra giáo dục
Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT quy định về cộng tác viên (CTV) thanh tra giáo dục.
Thủ tục cấp thẻ giám định viên quyền tác giả
Việc nộp hồ sơ yêu cầu cấp Thẻ giám định viên có thể thực hiện qua đường bưu điện hoặc tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 2-15/1
Trong nửa đầu tháng 1/2013, một số chính sách, quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Cụ thể như sau:
Kiểm soát y tế khi xuất - nhập cảnh
Người xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu Việt Nam phải thực hiện việc khai báo y tế để phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo công bố của Bộ Y tế.
Từ 1/7, Thuế TNDN xuống 20%
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường.
Công chứng khác với chứng thực
(Chinhphu.vn) - Tại sao cùng một loại giao dịch là mua bán nhà ở, có nơi ra văn phòng công chứng, có nơi đến UBND xã, với mức phí rất khác nhau? Câu hỏi này đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường giải đáp trong chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời" tối 20/1.
Việt Nam - Italia thiết lập quan hệ đối tác chiến lược
(Chinhhphu.vn) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Italia Mario Monti bày tỏ hài lòng về quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua, đặc biệt là quyết định nâng cấp quan hệ Việt Nam-Italia lên đối tác chiến lược, từ đó, sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác...
Phát triển y tế cơ sở, khắc phục quá tải bệnh viện
Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác y tế 2012, triển khai kế hoạch năm 2013, sáng 24/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành Y tế tập trung củng cố, phát triển hệ thống y tế cơ sở, chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên xuống tuyến dưới, khắc phục tình trạng quá tải bệnh viện…
Phòng, chống tham nhũng phải ưu tiên hàng đầu
- Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo yêu cầu phải thường xuyên thực hiện kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm minh các hành vi tiêu cực, tham nhũng góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.
Thủ tướng làm việc với các chuyên gia kinh tế
Chiều 25/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc định kỳ với các chuyên gia, tư vấn về tình hình kinh tế-xã hội tháng 1/2013 và các giải pháp, chính sách thực hiện mục tiêu năm 2013.
Thi công chức trực tuyến để hạn chế tiêu cực
– Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc áp dụng thi công chức trực tuyến, bảo đảm công khai, công bằng, khách quan, minh bạch, hạn chế tiêu cực trong tuyển dụng.
Thủ tướng làm việc tại Ninh Bình
– Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình sáng 27/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tỉnh cần tập trung khai thác các thế mạnh về du lịch, dịch vụ, phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, điện, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.
Tín hiệu lạc quan ngay từ đầu năm
Mục tiêu tổng quát năm 2013 là “tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012…”. Kết quả thực hiện trong tháng khởi đầu ra sao và đặt ra những vấn đề gì?
Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1/2013
Đánh giá tình hình KT - XH tháng 1/2013, đảm bảo cho nhân dân cả nước đón Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn, tiết kiệm, đồng thời triển khai ngay các Nghị quyết của Chính phủ trong quý I là những nội dung quan trọng trong phiên họp Chính phủ đầu năm 2013.
Chính phủ thảo luận 7 dự án Luật, Pháp lệnh
- Tiếp tục chương trình phiên họp thường kỳ tháng 1/2013, sáng 30/1, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã thảo luận, đóng góp ý kiến về 7 dự án Luật, Pháp lệnh.
Triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
– Hôm nay 31/1, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kế hoạch của Chính phủ về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Để việc tổ chức lễ hội ngày càng văn minh, tiết kiệm
Tham dự các lễ hội, thăm các di tích văn hóa - lịch sử và du xuân là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, nhưng theo đánh giá của cơ quan quản lý, nhiều hiện tượng chưa đẹp vẫn tồn tại trong việc tổ chức lễ hội.
Một số điểm mới quan trọng trong dự thảo Luật Đất đai
Mở rộng thời hạn giao đất nông nghiệp; tăng cường vận hành các quan hệ đất đai theo cơ chế thị trường; minh bạch trong quản lý, sử dụng đất... là những điểm mới quan trọng nêu trong dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đang được công bố lấy ý kiến nhân dân.
Quyết định 273/QĐ -TTg ngày 02-02-2013
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN VÀ GIÁP HẠT NĂM 2013 CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG
Khẩn trương thực hiện kế hoạch năm 2013 ngay từ đầu xuân mới
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, kỳ nghỉ Tết đã kết thúc, các Bộ, ngành, địa phương cần khẩn trương tập trung thực hiện kế hoạch công tác của năm 2013, trước hết là thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ ngay từ những ngày đầu xuân mới.
Đẩy mạnh hợp tác giữa ASEAN với Na Uy và Qatar
- Ngày 18/2, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Na Uy Stig Ingemar Traavik và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Qatar Muhammad Khater tại Indonesia đã trình thư ủy nhiệm lên Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh.
Phê duyệt Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển lý lịch tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình trả lời phỏng vấn Cổng TTĐT Chính phủ
Trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới Quý Tỵ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã dành cho Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cuộc trả lời phỏng vấn về những vấn đề nóng trong lĩnh vực ngân hàng – tiền tệ.
Vinacomin thông tin về việc tạm dừng đầu tư cảng Kê Gà
- Trước sự quan tâm của dư luận về việc dừng đầu tư cảng Kê Gà (Bình Thuận), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã có văn bản số 909 VINACOMIN-VP cung cấp thông tin chính thức về vấn đề này. Dưới đây là nội dung thông tin mà Vinacomin cung cấp.
Thủ tướng quyết định chưa tăng giá bán lẻ xăng, dầu
- Để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chưa tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước mà tiếp tục sử dụng quỹ Bình ổn giá và các biện pháp tài chính khác để ổn định giá bán lẻ xăng dầu trong nước.
Thủ tướng làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Sáng 27/2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn năm 2012, trọng tâm phối hợp công tác năm 2013.
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển VDB
- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Giá dầu xuống thấp nhất trong 2 tháng qua
Giá dầu mỏ trên thị trường thế giới, ngày 1/3, tiếp tục giảm và đã xuống mức thấp nhất trong 2 tháng qua.
Để cấp thêm 6 triệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Trước kỳ vọng của người dân về việc căn bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai nhiều biện pháp để đạt mục tiêu cấp thêm 6 triệu giấy chứng nhận này.
Thủ tướng Chính phủ quyết định về mua, bán vàng miếng
– Hôm nay (4/3), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 16/2013/QĐ-TTg về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Phê duyệt Đề án: Tổ chức lại sản xuất trong khai thác hải sản
- Đến năm 2020, khoảng 40% tàu cá khai thác hải sản trên biển hoạt động theo các mô hình liên kết. Số vụ tàu cá bị thiệt hại do thiên tai, rủi ro trên biển giảm xuống dưới 75% so với năm 2011...
Tạo chuyển biến tích cực trong phòng, chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS năm 2013
“Ngay trong năm 2013 phải tạo ra sự chuyển biến tích cực đối với công tác này từ Trung ương đến địa phương với việc kiểm tra, đánh giá, chỉ đạo kịp thời hơn nữa”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm
QUYẾT ĐỊNH 16-2013-QD-TTgVỀ VIỆC MUA, BÁN VÀNG MIẾNG TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
QUYẾT ĐỊNH 16-2013-QD-TTg ngày 04 tháng 03 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC MUA, BÁN VÀNG MIẾNG TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Thông báo Số: 29/TB-BTTTT ngày 05 tnáng 3 năm 2013
THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG ĐỖ QUÝ DOÃN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN CHỈ ĐẠO VÀ BAN TỔ CHỨC CÔNG TRÌNH SÁCH "KÝ ỨC NGƯỜI LÍNH"
Quyết định Số: 397/QĐ-LĐTBXH ngày 28 tháng 02 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG ĐỂ TỔ CHỨC VẬN ĐỘNG, ĐÓNG GÓP, ỦNG HỘ QUỸ VÌ TRƯỜNG SA THÂN YÊU
Cơ cấu lại thị trường bất động sản sang phân khúc thấp, giảm tồn kho
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương có nhiều dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản tổ chức rà soát, cơ cấu lại thị trường bất động sản chuyển sang phân khúc thấp, giảm hàng tồn kho; hướng dẫn các địa phương chuyển đổi dự án phát triển nhà ở thương mại thành dự án nhà ở xã hội.
Thu phí rút tiền ATM nội mạng gây ra nhiều hệ quả xấu
Phí giao dịch tại ATM liệu có bù đắp được những thiệt hại mà các ngân hàng cũng như nền kinh tế phải gánh chịu khi các ngân hàng bắt đầu tiến hành thu phí ngay từ thời điểm Thông tư 35/2012/TT-NHNN có hiệu lực?
Nghị quyết Số: 31/NQ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2013
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NGHỊ ĐỊNH THƯ BỔ SUNG CÁC ĐIỀU KHOẢN VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT VÀ KIỂM DỊCH VÀO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ 3 SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN GIỮA ASEAN VÀ TRUNG QUỐC
Quyết định Số: 11/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 2 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
Bộ trưởng Bộ Công Thương làm rõ về các dự án bauxite
- Trong lần xuất hiện thứ 4 tại chương trình “Dân hỏi- Bộ trưởng trả lời” tối nay, Chủ nhật 10/3, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã làm rõ một số vấn đề liên quan đến 2 dự án bauxite tại Tây Nguyên đang được dư luận quan tâm.
Làm thì phá sản, không làm thì chết lâm sàng
Vef.vn - Trong khi đang đối mặt với ế ẩm đầu ra thì DN lại tiếp tục đương đầu với nguy cơ tăng giá đầu vào. Tình thế này đẩy DN làm thì thua lỗ, phá sản, không làm thì cũng chết lâm sàng.
Tiếp tục đề án hạn chế phương tiện cá nhân
TPO -Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì xây dựng trình Chính phủ đề án hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông ở các đô thị lớn.
Vụ thủy điện Đồng Nai 6 và 6A: Cứ níu kéo, thật khó hiểu!
“Kỳ họp HĐND vào tháng 3 tới, tỉnh Đồng Nai sẽ lấy ý kiến đại biểu để tiếp tục kiến nghị Thủ tướng về cơ sở pháp lý của hai dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A”- ông Trương Văn Vở, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, cho biết
Luật sư chỉ định: Tham gia cho đủ thủ tục?
Nhiều luật sư thừa nhận đã và đang có hiện tượng một số luật sư bào chữa theo chỉ định chỉ tham gia tố tụng cho có, ra tòa thì ít hỏi, không tranh luận, chỉ làm động thái đơn giản là tìm một vài tình tiết giảm nhẹ của bị cáo.
Tự ý ép nhựa CMND, phải cấp đổi lại
Hôm 21.2, theo nguồn tin từ Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64), Công an TP.HCM, thời gian qua phòng đã tiếp nhận khá nhiều trường hợp CMND không được công nhận hợp lệ bởi nó được ép nhựa thêm sau khi cơ quan công an cấp cho người dân.
Lệ phí trước bạ ôtô có thể giảm từ 15/3
Trong nghị định sửa đổi vừa trình Chính phủ, Bộ Tài chính đề xuất thời điểm bắt đầu giảm lệ phí trước bạ ôtô sẽ là 15/3.
Đẩy mạnh phong trào “Công an Nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”
(Chinhphu.vn) - Cách đây 65 năm, ngày 11/3/1948, Bác Hồ đã có Thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII về “Tư cách người Công an cách mệnh”, chỉ rõ những phẩm chất đạo đức và tư cách người công an cách mạng phải có. Nhân dịp này, Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết “Đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới”. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Thủ tục đăng ký sang tên xe đã mua bán qua nhiều chủ
Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 12/2013/TT-BCA sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư 36/2010/TT-BCA quy định về đăng ký xe. Trong đó quy định việc giải quyết đăng ký xe đối với trường hợp xe đã đăng ký, chuyển nhượng qua nhiều người.
Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực dược
Quản lý nhà nước về giá thuốc, dự trữ thuốc, lưu thông thuốc quốc gia, phát triển công nghiệp dược, đấu thầu thuốc quốc gia và sửa đổi Luật Dược 2005 là những vấn đề được Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu ra tại buổi làm việc chuyên đề về công tác dược với cán bộ chủ chốt Bộ Y tế, ngày 11/3.
Kiểm soát việc khai thác cát trái phép sông Lục Nam
- Tháng 12/2012, Cổng TTĐT Chính phủ nhận được phản ánh của ông Trần Trọng Khôi (gvk.512@...) về hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Lục Nam đoạn chảy qua địa phận thôn Chản Đồng, xã Yên Sơn. Các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.
Thông tư : Số 16/2013/TT-BTC ngày 08/2/2013
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC GIA HẠN, GIẢM MỘT SỐ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG, GIẢI QUYẾT NỢ XẤU
Về phản ánh trong xét tuyển công chức tại tỉnh Gia Lai
- Theo phản ánh của ông Danh Sơn Hữu Lộc (danhsonhuuloc@...), trong đợt xét tuyển công chức năm 2012 của tỉnh Gia Lai, tổng điểm xét tuyển của ông Lộc cao hơn tổng điểm của bà Đàm Thị Trang, nhưng bà Trang lại nhận được quyết định trúng tuyển với lý do ưu tiên người có bằng tốt nghiệp loại giỏi.
Mức lương bình quân để tính lương hưu
- Ông Trương Quang Thuật (quangthuanqb@...) tham gia đóng BHXH từ tháng 6/1976, tính đến thời điểm nghỉ hưu đã có 29 năm 5 tháng đóng BHXH. Trước khi nghỉ hưu, ông Thuật làm việc tại Đoạn quản lý đường bộ 3 Quảng Bình, sau đó chuyển đổi thành Công ty CP Sửa chữa đường bộ và Xây dựng tổng hợp 2 Quảng Bình.
Thủ tướng đồng ý tiến hành lựa chọn Quốc hoa Việt Nam
(Chinhphu.vn) – Tại Thông báo 104/TB-VPCP, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tiến hành lựa chọn Quốc hoa của Việt Nam.
Thủ tướng yêu cầu việc lựa chọn Quốc hoa cần có hình thức thích hợp đề đông đảo nhân dân trong cả nước lựa chọn, suy tôn. Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân và cách thức lựa chọn, suy tôn Quốc hoa. Quốc hoa là loài hoa tiêu biểu, là biểu tượng tinh thần, đặc trưng văn hóa dân tộc của mỗi quốc gia. Hiện nay nhiều nước trên thế giới và hầu hết các nước trong Khối Asean đã có
- Dự kiến cuối năm 2013, Bộ Tư pháp sẽ trình Quốc hội xem xét, thảo luận và thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng và xây dựng Luật Chứng thực để đưa hoạt động công chứng – chứng thực chuyên nghiệp hơn, đáp ứng các thông lệ của quốc tế.
Hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Điện Biên
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.051 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Điện Biên để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2013.
Đối tượng hưởng chính sách vùng đặc biệt khó khăn
– Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Lê Vân phản ánh, ông Vân hiện giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhưng không được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ.
Trợ giá khi đổi mũ bảo hiểm giả lấy mũ thật
– Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, một trong những trọng tâm của chiến dịch tuyên truyền cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và tuyên truyền sử dụng mũ bảo hiểm từ ngày 15/3 là chương trình đổi mũ bảo hiểm giả lấy mũ bảo hiểm thật có trợ giá.
Việt Nam đóng vai trò tích cực vào thúc đẩy hợp tác khu vực
- Chiều 15/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Việt Nam về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến đi dự các Hội nghị cấp cao về thúc đẩy hợp tác khu vực tại Lào và thăm một số tỉnh của Lào từ ngày 12 - 15/3.
Thông báo số 1375/TB-BNN-VP
KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ XUÂN THU TẠI CUỘC HỌP VỚI LÃNH ĐẠO UBND TỈNH QUẢNG NGÃI VỀ BỆNH LẠ TẠI HUYỆN BA TƠ
Bộ trưởng Đinh La Thăng giải đáp nhiều vấn đề “nóng”
- Trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” ngày 17/3, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến những vấn đề đang được dư luận quan tâm: tình hình tai nạn giao thông trong những tháng đầu năm, phí bảo trì đường bộ…
Điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Cát Bi
) - Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Hải Phòng giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 đúng theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.
Triển khai "Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2013
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động và triển khai "Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2013.
Phát động “Năm gia đình Việt Nam”
- Năm gia đình Việt Nam 2013 là cơ hội để mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cơ quan, đoàn thể rà soát lại công tác gia đình đang thực hiện, chọn những việc cấp bách, thiết thực để hoàn thành trong năm 2013, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ quan trọng trong phát triển gia đình của Việt Nam…
Sẽ miễn thuế GTGT cho cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu
) - Đây là đề nghị của Chính phủ với Quốc hội về sửa đổi, chuyển căn cứ xác định không chịu thuế đối với cá nhân kinh doanh từ thu nhập, lương sang doanh thu trong Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Mai trình bày trước UBTVQH sáng nay 18/3.
Giải đáp về chế độ bảo hiểm thất nghiệp
– Ông Lê Văn Diễn (c1abinhhoact@...) hỏi: Giáo viên tham gia bảo hiểm thất nghiệp, nhưng không có thời kỳ nào thất nghiệp. Vậy, khi nghỉ hưu sẽ được hưởng gì từ chế độ bảo hiểm thất nghiệp?
Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức
- Bộ Nội vụ khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo sự tương thích với các Đề án liên quan khác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Xem xét đề xuất ly hôn thuận tình không cần ra tòa
“Trường hợp vợ chồng thuận tình trong ly hôn và không có tranh chấp về tài sản, con thì có thể giải quyết việc ly hôn thông qua thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch”. Đây là một đề xuất táo bạo được đưa ra tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình.
Nghị định 23/2013/NĐ-CP
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2011/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 6 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
Quyết định 19/2013/QĐ-UBND, ngày 28-3-2013
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁT TIÊN, TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Quyết Đinh 44/QĐ-BCĐFSAP ngày 28/3/2013
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ KHU VỰC TÀI CHÍNH TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4
) - Giảm lệ phí trước bạ lần đầu ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi; bổ sung chính sách đối với nhà giáo công tác tại vùng đặc biệt khó khăn; trợ cấp thêm 50% lương đối với cán bộ y tế luân phiên xuống tuyến dưới... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2013.
Thông tu : 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 124/2011/TT-BTC NGÀY 31/8/2011 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ
thông tu 24/2013NĐ-CP
Thông tư : 35/2013/TT-BTC ngày 01/04/2013
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 180/2010/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC THUẾ
thong tư: 03/2013/TT-BXD ngày 2/4/2013
THÔNG TƯ Ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
Thông tư : 10/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 02/2007/TT-BYT NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DƯỢC VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2006/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 8 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DƯỢC
Phụ lục kèm theo thông tư 10/2013/TT-BYT
Phụ lục 1
Thông tư : 38/2013/TT-BTC ngày 04/4/2013
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 39.03, 54.02, 59.02, 72.17 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI
Nghị quyết : 46/NQ-CP ngày 29/3/2013
NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Quyết định : 1948/QĐ-BCT ngày 1/4/2013
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÂN VÙNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG NHÓM KHOÁNG CHẤT NGUYÊN LIỆU ĐÁ VÔI TRẮNG (ĐÁ HOA), FELSPAT, CAO LANH VÀ MAGNEZIT ĐẾN NĂM 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2025
Thông Tư: 04/2013/TT-BGTVT ngày 1/4/2013
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2012/TT-BGTVT NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ CHỨC DANH, NHIỆM VỤ THEO CHỨC DANH CỦA THUYỀN VIÊN VÀ ĐĂNG KÝ THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM
Quyết định : 402/QĐ-BXD ngày 18/4/2013
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG
QĐ: 24/2013/QĐ-TTg ngày 3 tháng 5 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2011/QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2011 VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THUẾ NHẬP KHẨU XE Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 15 CHỖ NGỒI TRỞ XUỐNG ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Quyết định: 945/QĐ-BTP
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐẨY MẠNH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC CỦA BỘ TƯ PHÁP
Quyết định: 1458/QĐ-TCHQ ngày 8/5/2013
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM VÀ XỬ LÝ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC ĐƠN VỊ TRONG NGÀNH HẢI QUAN KHI ĐỂ VỤ, VIỆC SAI PHẠM XẢY RA TRONG ĐƠN VỊ, LĨNH VỰC CÔNG TÁC DO MÌNH QUẢN LÝ, PHỤ TRÁCH
Thông tư: 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG THIẾT KẾ ĐÔ THỊ
Nghị định: 43/2013/NĐ-CP ngay 10/5/2013
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH ĐIỀU 10 CỦA LUẬT CÔNG ĐOÀN VỀ QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC ĐẠI DIỆN, BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
Nghị định : 44/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Nghị định : 49/2013/NĐ-CP ngày 14-5-2013
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ TIỀN LƯƠNG
Nghị định: 50/2013/NĐ-CP ngày 14-5-2013
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU
Nghị định: 51/2013/NĐ-CP ngày 14-5-2013
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU
Thông tư: 71/2013/TT-BTC ngày 23-5-2013
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI CÁC MẶT HÀNG THAN THUỘC NHÓM 27.01 VÀ 27.04 TẠI BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU
Chỉ thị : 08/CT-BGTVT ngày 23-5-2013
CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Thông tư: 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22-5-2013
THÔNG TƯ VỀ QUẢN LÝ GIỐNG THỦY SẢN
Thông tư : 12/2013/TT-NHNN ngày 27-5-2013
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 02/2013/TT-NHNN NGÀY 21/01/2013 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI TÀI SẢN CÓ, MỨC TRÍCH, PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG RỦI RO VÀ VIỆC SỬ DỤNG DỰ PHÒNG ĐỂ XỬ LÝ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
Quốc hội xem xét việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
(Chinhphu.vn) – Tiếp tục chương trình làm việc, hôm nay (29/5), Quốc hội thảo luận một số dự án luật quan trọng như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Giáo dục Quốc phòng-An ninh; nghe Báo cáo thẩm tra về Luật Tiếp công dân.
Khuyến khích thành lập Văn phòng công chứng
(Chinhphu.vn) – Bộ Tư pháp đang soạn thảo dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng. Theo đó, nhằm đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động công chứng, Bộ Tư pháp đề xuất quy định theo hướng phát triển mạnh hình thức tổ chức hành nghề công chứng là Văn phòng công chứng. Còn Phòng công chứng chỉ được thành lập ở những địa bàn khó khăn và không phát triển được Văn phòng công chứng để đáp ứng nhu cầu của người dân.
Dự thảo sửa đổi bổ sung luật công chứng
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG CHỨNG
Nghị Định: 54/2013/NĐ-CP ngày 22-5-2013
NGHỊ ĐỊNH VỀ BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2011/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC
Chỉ thị: 07/CT-TTg ngày 22-5-2013
CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
Chị thị: 08/CT-BGTVT ngày 23-5-2013
CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Quyết định: 1573/QĐ-TCHQ ngày 17-5-2013
QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GIÁM SÁT HẢI QUAN BẰNG HỆ THỐNG CAMERA TẠI CÁC KHU VỰC CỬA KHẨU ĐƯỜNG BỘ
Quyết định: 824/QĐ-TTg ngày 29/5/2013
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/2.000 ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Quyết định: 1388/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2013
QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
Nghị Định: 57/2013/NĐ-CP ngày 31-5-2013
Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải
Nghị Định: 57/2013/NĐ-CP ngày 31-5-2013
Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Giao thông vận tải
Quyết định: 18/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 05 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Quyết định: 2632/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CHẾ ĐỊNH THỪA PHÁT LẠI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Quyết định: 2670/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2013
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH, CHỈ THỊ SỐ 17/CT-TTG NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN VỀ THI HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH
Điều chỉnh bất hợp lý trong cấp “sổ đỏ”
(Chinhphu.vn) – Trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” ngày 2/6, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã giải đáp thắc mắc liên quan đến tiến độ cấp “sổ đỏ” cũng như nghĩa vụ tài chính mà người dân phải thực hiện khi nhận “sổ đỏ”, điều đang bị cho là còn bất hợp lý.
Thông tư: 09/2013/TT-BTNMT ngày 28-5-2013
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT BÃI BỒI VEN SÔNG, ĐẤT BÃI BỒI VEN BIỂN, ĐẤT CÓ MẶT NƯỚC VEN BIỂN
Việc cung cấp thông tin đất đai từ hồ sơ địa chính
(Chinhphu.vn) - Cha mẹ bà Đỗ Thị Sửu (TP. Hà Nội) qua đời không để lại di chúc. Tài sản thừa kế là nhà ở, đất ở và ao vườn liền kề, hiện anh ruột bà Sửu đang quản lý, nhưng không muốn chia cho anh, chị, em ruột khác. Vì bà Sửu không giữ giấy tờ về đất của cha mẹ nên gặp khó khăn trong việc yêu cầu chia thừa kế.
Nghị định: 58/2013/NĐ-CP ngày 11/6/2013
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ NGOẠI GIAO
Quyết định: 19/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/13
QUYẾT ĐỊNH VỀ BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 133/2007/QĐ-UBND NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP THANH TRA XÂY DỰNG QUẬN - HUYỆN VÀ THANH TRA XÂY DỰNG PHƯỜNG - XÃ, THỊ TRẤN TẠI THÀNH PHỐ HỐ CHÍ MINH
Quyết định: 2976/QĐ-UBND ngày 6/6/13
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÔNG THÔN MỚI XÃ THẠNH AN, HUYỆN CẦN GIỜ GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
Hướng dẫn hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu
(Chinhphu.vn) - Ông Đặng Xuân Oanh (ilviet@...), Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Trang Quốc Bảo đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng xuất khẩu khi không xuất hóa đơn.
Thông tư:64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
Thông tư: 11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013
THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU
Nghị định: 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
Chỉ thị: 11/CT-TTg ngày 19/6/13
CHỈ THỊ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRONG BA NĂM 2013 - 2015 NHẰM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TỔNG THỂ TÁI CƠ CẤU KINH TẾ GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG THEO HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
Nghị Định: 60/2013/NĐ-CP ngày 19-6-2013
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
Nghị quyết: 78/NQ-CP ngày 19-6-2013
NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) TỈNH BÌNH DƯƠNG
Nghị Quyết: 79/NQ-CP ngày 20/6/13
NGHỊ QUYẾT VỀ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM BIỆN PHÁP BÌNH ỔN GIÁ DỊCH VỤ XẾP DỠ CONTAINER KHU VỰC CẢNG BIỂN NƯỚC SÂU CÁI MÉP - THỊ VẢI, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Quyết định: 1913/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai ngày 20/6/2013
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Quyết định: 1429/QĐ-BTC ngày 19/6/2013
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
Thông tư: 83/2013/TT-BTC ngày 25/6/2013
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/QĐ-TTG NGÀY 07/01/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TỶ LỆ PHÍ TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỔ PHẦN HÓA ĐƯỢC HƯỞNG KHI THU HỒI CÁC KHOẢN NỢ NGOẠI BẢNG ĐƯỢC GIỮ LẠI
Công văn: 3473/TCHQ-PC ngày 24/6/2013
Công văn về việc gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt của Tổng cục hải quan
Thông tư: 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 228/2009/TT-BTC NGÀY 7/12/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO, TỔN THẤT CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, NỢ PHẢI THU KHÓ ĐÒI VÀ BẢO HÀNH SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ, CÔNG TRÌNH XÂY LẮP TẠI DOANH NGHIỆP
Lệnh: 03/2013/L-CTN ngày 28/6/2013
LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT
Luật: 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013
LUẬT KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Nghị định 68-2013/NĐ-CP ngày 28/6/2013
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật bảo hiểm tiền gửi
Lệnh: 04/2013/L-CTN ngày 28/6/2013
LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Luật : 30/2013/QH13 ngày 19-6-13
LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Lệnh: 05/2013/L-CTN ngày 28/6/13
LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Luật: 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Lệnh: 07/2013/L-CTN ngày 28/6/13
LỆNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ LUẬT PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
Luật số: 33/2013/QH13 ngày 19/6/13
LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
Luật số: 35/2013/QH13 ngày 20/6/13
LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ
Luật số: 36/2013/QH13 ngày 20/6/13
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ
Luật số: 32/2013/QH13 ngày 19/6/13
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Nghị định: 70/2013/NĐ-CP ngày 2/7/13
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ KHO VẬT CHỨNG BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 18/2002/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2002 CỦA CHÍNH PHỦ
Quyết định: 4054/QĐ-UBND ngày 1/7/13
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỆ THỐNG PHẦN MỀM CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH QUA MẠNG CẤP QUẬN/HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Quyết định: 1055/QĐ-TTg ngày 3/7/13
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TIỀN LƯƠNG QUỐC GIA
Quyết định: 4430/QĐ-BCT ngày 1/7/13
QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN CỤC XUẤT NHẬP KHẨU KÝ CÁC GIẤY PHÉP TẠM NHẬP TÁI XUẤT, TẠM XUẤT TÁI NHẬP
Quyết định số: 3732/QĐ-UBND ngày 10/7/2013
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Quyết định số: 1999/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai 26/6/2013
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA TỈNH ĐỒNG NAI
Quyết định số: 39/2013/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai ngày 28/6/2013
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 66/2011/QĐ-UBND NGÀY 21/11/2011 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI
Nghị định : 04/VBHN-BGTVT ngày 15/7/13
NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
Thông tư: 14/2013/TT-BCT ngày 15/7/13
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THAN
Thông tư: 15/2013/TT-BCT ngày 15/7/13
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ XUẤT KHẨU THAN
Nghị định: 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/13
NGHỊ ĐỊNH QUẢN LÝ, CUNG CẤP, SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET VÀ THÔNG TIN TRÊN MẠNG
Nghị định: 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/13
NGHỊ ĐỊNH VỀ MINH BẠCH TÀI SẢN, THU NHẬP
Quyết định: 4835/QĐ-BCT ngày 11/7/13
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỐ LƯỢNG GIẤY PHÉP KINH DOANH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM RƯỢU TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC
Quyết định: 2162/QĐ-UBND ngày 12/7/13
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI (Ban hành kèm theo Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐỒNG NAI (Ban hành kèm theo Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
Phụ lục kèm theo quyết định 2162 ngày 12/7/2013
Quyết định: 789/QĐ-BHXH ngày 16/7/2013
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CÔNG SỞ TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRONG HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
Quyết định: 3888/QĐ-UBND ngày 17/7/2013
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nghị định: 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
Quyết định Số: 6116/QĐ-UBND ngày 5/8/13
QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10
Thông tư Số: 04/2013/TT-TTCP ngày 29/7/13
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI
Thông tư Số: 05/2013/TT-TTCP ngày 29/7/13
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THẨM QUYỀN, NỘI DUNG THANH TRA TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TỐ CÁO
Thông tư Số: 18/2013/TT-BGTVT ngày 6/8/13
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
Phụ lục kèm theo TT18-2013-TT-BGTVT ngày 6/8/13
Nghị định 91/2013/NĐ-CP ngày 12/8/13
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
Nghị định: 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/13
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Thông tư: 23/2013/TT-BYT ngày 13/8/13
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG THUỐC
Biểu mẫu kèm theo thông tư 23-2013-TT-BYT ngày 13/8/13
Thông tư 107/2013/TT-BTC ngày 12/8/13
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MỘT SỐ MẶT HÀNG THUỘC NHÓM 2707, 2902 VÀ 3902 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI
Nghị Định 89/2013/NĐ-CP ngày 6/8/13
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁ VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ
Nghị định 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/13
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
Nghị định 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/13
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ
Thông tư: 13/2013/TT-BXD ngày 15-8-13
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THẨM TRA, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Nghị định: 100/2013/NĐ-CP ngày 3/9/2013
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 11/2010/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
Thông tư: 124/2013/TT-BTC ngày 30/8/2013
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI CÁC MẶT HÀNG THAN THUỘC NHÓM 27.01 TẠI BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU
thông tư :126/2013/TT-BTC ngày 3/9/13
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 77/2013/TT-BTC NGÀY 04/6/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC QUI ĐỊNH LÃI SUẤT CHO VAY TÍN DỤNG ĐẦU TƯ, TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC VÀ MỨC CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT ĐƯỢC TÍNH HỖ TRỢ SAU ĐẦU TƯ
Quyết định: 2121/QĐ-BTC ngày 28/8/13
QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
thông tư:111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Nghị Định:105/2013/NĐ-CP ngày 16-9-2013
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
Nghị định:106/2013/NĐ-CP ngày 17-9-2013
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/1999/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHỨNG MINH NHÂN DÂN ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẰNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 170/2007/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ
Nghị định: 107/2013/NĐ-CP ngày 20-9-13
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
Thông tư: 133/2013/TT-BTC ngày 24-9-13
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 15 VÀ CÁC MẪU BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 86/2013/TT-BTC NGÀY 27/6/2013 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN
Thông tư: 128/2013/TT-BTC ngày 10-9-13
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
thông tư: 06/2013/TT-TTCP ngày 30-9-13
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO
Nghị định: 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/13
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
Nghị định: 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/13
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH HÌNH THỨC XỬ PHẠT TRỤC XUẤT, BIỆN PHÁP TẠM GIỮ NGƯỜI, ÁP GIẢI NGƯỜI VI PHẠM THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VI PHẠM PHÁP LUẬT VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN LÀM THỦ TỤC TRỤC XUẤT
Nghị định: 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/13
NGHỊ ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG MỸ THUẬT
Nghị định: 114/2013/NĐ-CP ngày 3/10/13
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIỐNG CÂY TRỒNG, BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT
Nghị định: 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/13
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
Thông tư: 135/2013/TT-BTC ngày 27/9/13
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ
Quyết định:1832/QĐ-TTg
Quyết định:1832/QĐ-TTg ngày 9/10/13
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ
Thông tư: 29/2013/TT-BTNMT ngày 9/10/13
THÔNG TƯ BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Thông tư: 32/2013/TT-BGTVT ngày 15/10/13
THÔNG TƯ BAN HÀNH MẪU BIÊN BẢN, MẪU QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG HÀNG HẢI, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Nghị Định: 133/2013/NĐ-CP ngày 17-10-13
NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2013/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 05 NĂM 2013 VỀ BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2011/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ VÀ TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC
Nghị Định: 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/13
NGHỊ ĐỊNH VỀ SẢN XUẤT VÀ CUNG ỨNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
Nghị Định: 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/13
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN
Nghị Định: 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/13
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Thông tư: 31/2013/TT-BTNMT ngày 23/10/13
THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ LƯU TRỮ TÀI LIỆU ĐẤT ĐAI
Nghị Định: 147/2013/NĐ-CP ngày 30/10/13
NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG
Nghị Định: 148/2013/NĐ-CP ngày 30/10/13
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẠY NGHỀ
Nghị Định:151/2013/NĐ-CP 1/11/13
NGHỊ ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC
Quyết định:64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/13
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP HOẶC CHO PHÉP THÀNH LẬP, CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, GIẢI THỂ TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN
Nghị định:153/2013/NĐ-CP ngày 8-11-13
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2007/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC CƠ YẾU HƯỞNG LƯƠNG NHƯ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN
Nghị Định: 155/2013/NĐ-CP ngày 11-11-13
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Thông tư: 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/13
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ SỞ HỮU VÀ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC
Nghị định:162/2013/NĐ-CP ngày 12-11-13
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC VÙNG BIỂN, ĐẢO VÀ THỀM LỤC ĐỊA CỦA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Quyết định:2083/QĐ-TTg ngày 8/11/13
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG HỌC VIỆN TƯ PHÁP THÀNH TRUNG TÂM LỚN ĐÀO TẠO CÁC CHỨC DANH TƯ PHÁP”
Quyết định:2158/QĐ-TTg ngày 11-11-13
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN, THƯƠNG TÍCH TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2013-2015
Thông tư: 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/13
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ THỦ TỤC THANH TOÁN CHI PHÍ THỰC HIỆN VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Thông tư :24/2013/TT-NHNN ngày 2/12/13
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI TÀI SẢN CÓ VÀ CAM KẾT NGOẠI BẢNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Thông tư: 25/2013/TT-NHNN ngày 2/12/13
Thông tư: 25/2013/TT-NHNN ngày 2/12/13
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THU, ĐỔI TIỀN KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN LƯU THÔNG
Thông tư: 26/2013/TT-NHNN Ngày 5/12/13
THÔNG TƯ BAN HÀNH BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Thông tư: 46/2013/TT-BGTVT Ngày 25/11/13
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ KỸ LUẬT LAO ĐỘNG ĐẶC THÙ ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG
Thông tư:165/2013/TT-BTC ngày 15/11/13
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM TÀU BIỂN, CÔNG TRÌNH BIỂN; PHÍ ĐÁNH GIÁ, CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN, AN NINH TÀU BIỂN, CÔNG TRÌNH BIỂN VÀ PHÍ PHÊ DUYỆT, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN LAO ĐỘNG HÀNG HẢI THUỘC PHẠM VI GIÁM SÁT CỦA CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM
Thông tư: 184/2013/TT-BTC ngày 4/12/13
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ÁP DỤNG TRONG KHU VỰC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Nghị Định: 190/2013/NĐ-CP ngày 21/11/13
NGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
Nghị Định: 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/13
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN
Nghị Định: 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/13
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC; THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ; DỰ TRỮ QUỐC GIA; KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Nghị Định:199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/13
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Nghị Định: 200/2013/NĐ-CP ngày 26/11/13
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỀU 11 LUẬT CÔNG ĐOÀN VỀ QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI
Nghị Định: 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/13
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC
Nghị Định: 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/13
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH, MỨC THU TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Nghị Định: 204/2013/NĐ-CP ngày 5/12/13
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013, 2014
Thông tư: 28/2014/TT-BTC ngày 25/2/14
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG
Thông tư :02/2014/TT-BXD ngày 12/2/14
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 121/2013/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN; KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ CÔNG SỞ
Văn bản họp nhất: 06/VBHN-BGTVT ngày 7/2/14
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG BỘ; LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE BÁNH XÍCH TRÊN ĐƯỜNG BỘ; VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG; GIỚI HẠN XẾP HÀNG HÓA TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ KHI THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ
Nghị định: 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/14
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
Thông tư: 18/2014/TT-BTC ngày 11/2/14
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THỰC HIỆN ỦY THÁC TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ
Thông tư: 25/2014/TT-BTC ngày 17/2/14
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ CHUNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
Hỏi đáp pháp luật
Những người nào không được thành lập DNTN?
Vợ chồng có được cùng thành lập chung công ty TNHH không?
Một bên vợ/chồng có thể đơn phương xin ly hôn hay không?
Thời hiệu chia thừa kế là bao lâu?
Thời hiệu khởi kiện là gì?
Trường hợp nào không được hưởng trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động?
Gây thương tích tỷ lệ bao nhiêu phần trăm thương tật thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự ?
Quyền sở hữu chuyển cho bên mua nhà từ khi nào?
Làm sao ly hôn với người vợ/chồng đã bỏ đi biệt tích
Không có tên trong di chúc có được hưởng gia sản
Hiệu lực di chúc chung của vợ chồng
Trong một năm thành lập, Công ty không nhất thiết phải bố trí Kế toán trưởng?
Giám đốc công ty TNHH có được làm Giám đốc công ty khác không
Chia nhà thừa kế
Hướng dẫn thay đổi người đại diện pháp luật của công ty 100% vốn nước ngoài
Thủ tục kết hôn với người nước ngoài
Các quy định về cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài
Thủ tục thay đổi họ tên
Khiếu nại bản án phúc thẩm
Sang tên nhà ở đâu?
Các hình thức nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư vào Việt Nam
Chấm dứt ủy quyền mua nhà?
Làm cách nào để thu hồi nợ nhanh nhất?
Căn cứ xác định tài sản riêng?
Xác nhận di chúc được không?
Thỏa ước lao động tập thể
Bị trừ tiền phụ cấp theo chỉ tiêu, đúng hay sai?
Rủi ro khi mua nhà hứa bán?
Xin nghỉ việc nhưng không được chấp nhận, làm sao?
Quyền nuôi con dưới 16 tháng tuổi khi ly hôn
TT - Ông bà nội tôi có ba người con: bác tôi, cha tôi và cô tôi. Ông bà có một căn nhà. Ông nội tôi mất năm 1996, cha tôi mất năm 2002. Hiện giờ còn lại bà nội, bác và cô tôi. Nếu bây giờ phân chia di
Muốn bán nhà đã được tặng cho?
Nhãn hiệu nổi tiếng được bảo hộ như thế nào?
Chế độ được hưởng khi đóng cả BHXH tự nguyện và bắt buộc?
Thời hiệu khởi kiện đòi quyền thừa kế?
Thủ tục tặng, cho quyền sử dụng đất?
Hộ Kinh Doanh Cá Thể Không Được Kinh Doanh Bất Động Sản
Tội Công Nhiên Chiếm Đoạt Tài Sản
Hợp Đồng về Nhà Ở Có Bắt Buộc Phải Công Chứng Chứng Thực Không?
Từ Chối Điều Chỉnh Thông Tin Trên Vé Máy Bay. Đúng hay Sai?
Khi Nào doanh nghiệp bị giải thể?
Quy định về việc giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực đầu tư được thực hiện như thế nào?
Phụ cấp có thể cao hơn lương tối thiểu?
Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng đất ở và đất vườn
Việc đặt in, sử dụng hóa đơn cảu công ty có nhiều chi nhánh
Xin giấy phép để sửa chữa công trình
Cá nhân Việt Nam hợp tác với bên Nước ngoài mở công ty như thế nào?
Làm sao xin lại bản khai sinh gốc bị mất?
Tôi thuộc diện phải thực hiện nghĩa vụ quân sự?
Có được trợ cấp thôi việc nếu bị sa thải do tự ý bỏ việc?
Thay đổi quyền sử hữu công ty TNHH
Hỏi về thủ tục thành lập công ty của Việt Kiều
Thời điểm nào được tăng lương cơ bản lên 1.350.000?
Tiêu chuẩn và điều kiện của chức danh Giám đốc công ty
Phải nộp những loại thuế gì khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
Thủ tục bổ sung tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của chi nhánh công ty?
Nhà do mẹ mua, con gái đứng tên, bây giờ muốn chuyển lại cho mẹ, thủ tục ra sao?
Cách sử dụng hóa đơn như thế nào?
Trường hợp hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản được miễn thuế
Trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè
Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Phân chia tài sản khi ly hôn
Trường hợp nào được tái định cư khi thu hồi đất
Hỗ trợ online
YM:luatducviet
Tư vấn đầu tư, doanh nghiệp
YM:luatducviet
Tư vấn sở hữu trí tuệ
YM:luatducviet
Tư vấn hình sự
YM:luatducviet
Tư vấn đất đai, dân sự
YM:luatducviet
Tư vấn thuế, kế toán
Lĩnh Vực Hoạt Động

XEM NHIỀU NHẤT
Tư vấn chia công ty
Tư vấn sáp nhập công ty
Tư vấn tách công ty
Tư vấn hợp nhất công ty
Tư vấn chuyển đổi loại hình công ty
Giấy phép đăng ký mã số, mã vạch
Tư vấn xin giấy phép thiết lập trang tin điện tử, thiết kế website
Tư Vấn Pháp Luật Thi Hành Án Dân Sự
Tư vấn về thi hành án hình sự
Tư vấn xin hoãn, tạm đình chỉ, giảm hình phạt trong thi hành án hình sự
Tư vấn về thi hành án dân sự
Tranh tụng dân sự
Tư vấn khởi kiện các vụ án dân sự tại Tòa án
Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án kinh tế
Thủ tục xin giấy chứng nhận có quốc tịch Việt Nam
Tư vấn quy định về mở cửa sổ sang nhà liền kề
Tư vấn về việc thỏa thuận phân chia tài sản
Tư vấn về các hành vi dân sự
Tư vấn về việc phân chia tài sản
Tư vấn làm đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự
Tư Vấn Luật Dân Sự Hôn Nhân Gia Đình
Tư vấn bảo vệ quyền về nhân thân, tài sản
Tư vấn việc kết hôn, ly hôn
Tư vấn về cư trú, hộ tịch
Tư vấn về thừa kế
Tư vấn các việc dân sự
Tư Vấn Pháp Luật Doanh Nghiệp
Tư vấn thành lập doanh nghiệp
Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh
Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Tư vấn cơ cấu lại doanh nghiệp
Tư vấn xây dựng quy chế, nhân sự tiền lương
Tư vấn giải quyết tranh chấp của doanh nghiệp
Tư vấn sáp nhập doanh nghiệp
Tư vấn giải thể Công ty
Tư vấn Thay đổi vốn điều lệ trong công ty
Tư vấn thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần
Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch
Tư vấn thành lập chi nhánh công ty
Tư vấn xây dựng quy chế, nhân sự tiền lương
Tư vấn thay đổi Giám đốc công ty
Tư vấn thành lập công ty cổ phần
Tư vấn thành lập tập đoàn kinh tế
Thủ tục thành lập công ty xây dựng
Tư vấn thủ tục thành lập công ty vận tải
Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh
Tư vấn xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Tư vấn phá sản doanh nghiệp
Thủ tục thành lập công ty du lịch
Thủ tục thành lập công ty hoạt động in ấn
Thủ tục thành lập công ty quảng cáo
Thủ tục thành lập công ty kiểm toán
Tư Vấn xin giấy phép hoạt động điện lực
Quy định mới về vốn điều lệ của công ty
Thủ tục xác nhận vốn pháp định khi thành lập công ty kinh doanh bất động sản
Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ ăn uống
Hồ sơ hợp nhất doanh nghiệp
Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh xây dựng
Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh nông nghiệp
Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh khai khoáng
Tư vấn bổ sung ngành nghề dệt
Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh lâm nghiệp
Tư vấn bổ sung ngành nghề chế biến thực phẩm
Tư vấn bổ sung ngành nghề sản xuất sản phẩm thuốc lá
Tư vấn bổ sung ngành nghề sản xuất trang phục
Tư vấn tách công ty cổ phần
Mua bán, sát nhập doanh nghiệp
Tư vấn thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần
Tư vấn thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn
Đấm mù mắt chỉ vì va chạm giao thông
Được tự nhờ người không phải luật sư bào chữa?
Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
Tư Vấn Pháp Luật Đầu Tư
Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Tư vấn lập – quản lý dự án đầu tư
Tư vấn ưu đãi đầu tư
Tư vấn đầu tư nước ngoài
Tư vấn đầu tư ra nước ngoài
Tư vấn thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
Tư vấn đầu tư bất động sản
Tư vấn đầu tư chứng khoán
Tư vấn pháp lý trong quá trình hoạt động của dự án đầu tư
Tư vấn điều kiện đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
Tư vấn các hình thức giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam
Quy Trình Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài
Tư vấn thành lập tập đoàn
Điều kiện đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
Điều kiện đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực phân phối
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư (vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)
Hồ sơ thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện
Các dự án do Thủ Tướng chính phủ chấp nhận chủ trương đầu tư
Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài, thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ Tướng Chính Phủ.
Tư vấn thủ tục đăng ký đầu tư: xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho chi nhánh
Tư vấn hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Điều chỉnh giấy phép đầu tư được cấp trước ngày 01/07/2006
Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư
Tư vấn, hướng dẫn về chuyển đổi hình thức đầu tư
Các trường hợp đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước
Hồ sơ thỏa thuận địa điểm đầu tư sản xuất kinh doanh tại tỉnh Đồng Nai
Hướng dẫn thủ tục tăng vốn đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tư Vấn Pháp Luật Sở Hữu Trí Tuệ Cạnh Tranh
Tư vấn bảo vệ quyền sỡ hữu trí tuệ
Tư vấn giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ
Tư vấn chống cạnh tranh không lành mạnh
Tư vấn về quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu
Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả
Tư vấn định giá thương hiệu
Tư vấn về xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
Tư vấn khiếu nại quyền sở hữu trí tuệ
Tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế
Tư vấn đăng ký và công bố TCCLSP
Điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu
Tư vấn thủ tục về bản quyền tác giả
Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ
Tư Vấn Pháp luật Về Nghành Nghề Kinh Doanh Có Điều kiện
Tư vấn về nghành nghề cấm kinh doanh
Tư vấn nghành nghề kinh doanh có điều kiện, hạn chế kinh doanh
Tư vấn xin giấy xác nhận đủ điều kiện an ninh trật tự
Tư vấn đăng ký tiêu chuẩn/công bố chất lượng hàng hóa
Điều kiện kinh doanh dịch vụ đòi nợ
Tư vấn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa
Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch
Tư vấn xin giấy phép sàn giao dịch bất động sản
Tư vấn ngành nghề nào đòi hỏi có chứng chỉ hành nghề
Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng và Thẻ xông hơi khử trùng
Điều kiện hoạt động xông hơi khử trùng
Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
Điều kiện kinh doanh Karaoke
Các trường hợp phải đăng ký giao dịch bảo đảm
Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ
Một số lưu ý về ngành nghề cần có chứng chỉ hành nghề trước khi đăng ký kinh doanh
Điều kiện, thủ tục đăng ký kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu
Hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ
Điều kiện để doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy phép kinh doanh
Các điều kiện cần đáp ứng để được cấp chứng chỉ hành nghề dược
Điều kiện để khởi công xây dựng công trình
Trách nhiệm của người thực hiện dịch vụ đòi nợ và các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động đòi nợ
Điều kiện thành lập doanh nghiệp thẩm định giá
Những người không được làm kế toán
Những ngành nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định
Tư Vấn Về Hợp Đồng
Tư vấn hợp đồng ngoại thương
Tư vấn hợp đồng thương mại trong nước
Tư vấn hợp đồng dân sự
Những điều cần lưu ý khi ký hợp đồng
Giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại
Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng
Tư vấn pháp luật hợp đồng
Tư vấn hợp đồng kinh tế
Tư vấn hợp đồng đầu tư
Tư vấn hợp đồng đảm bảo bí mật
Tư vấn về tranh chấp hợp đồng liên kết sản xuất
Tư vấn tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Tư vấn hợp đồng mua bán bất động sản
Tư vấn sửa đổi, chấm dứt hợp đồng dân sự
Nguyên tắc thực hiện hợp đồng dân sự
Tư Vấn Pháp Luật về Xây Dựng Đất Đai
Tư vấn việc xin cấp mới giấy chứng nhận QSDĐ
Tư vấn cấp đổi các giấy tờ về đất đai, nhà ở, công trình trên đất
Tư vấn tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất
Tư vấn thực hiện các quyền của người sử dụng đất
Tư vấn về hình thức sử dụng đất
Tư vấn về sở hữu nhà của người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Tư vấn về sở hữu nhà của người nước ngoài
Tư vấn xin giấy phép xây dựng nhà ở/công trình trên đất
Tư vấn giải quyết tranh chấp về đất đai
Tư vấn về nhà, đất liên quan đến chính sách cải tạo XHCN
Tư vấn luật đất đai
Tư vấn làm sổ đỏ
Tư vấn về thủ tục cho nhận nhà đất
Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở dạng thừa kế
Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cá nhân có nhà ở không phép, sai phép sau ngày 01/07/2004
Tư vấn thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất
Tư Vấn Đăng Ký Góp Vốn Bằng Quyền Sử Dụng Đất
Tư Vấn Đăng Ký Góp Vốn Bằng Quyền Sử Dụng Đất
Địa chỉ liên hệ của Đức Việt
Trụ sở chính

CÔNG TY LUẬT ĐỨC VIỆT

88, đường CMT8, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.
Điện thoại: 0618.820338
Fax: 0613.943959
Email: contact@luatducviet.com.vn
LS.Đỗ Văn Vinh - 0977.709989/0909984331
LS.Lý Thị Ngọc Hiệp - 0618.820338

 Luật sư Lê Kiến Thiết - 0909.224258

LS. Phạm Mạnh Hùng - 0902.619.979
Văn phòng giao dịch
55, Nguyễn Ái Quốc, KP2, P. Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai (gần trại giam B5)
 Điện thoại : 0938.138843
VĂN PHÒNG MIỀN BẮC
 CÔNG TY LUẬT NAM DƯƠNG
26, Đ.Trung Yên 8,KĐT Trung Yên,Hà Nội
Điện thoại:04.2215.8998 - 2260.1636 
Fax: 04.3783.5557

Email: contact@luatnamduong.vn

http://www.luatnamduong.vn
LS. Phạm Trung Hiếu - 0913.344.967

  Download sơ đồ đường đi
Download các loại biểu mẫu
Thống kê và liên kết Website
Online: 01
Tổng lượt: 1011124
Tư Vấn Pháp Luật về Hình Sự
Tư vấn về việc bắt, tạm giam, tạm giữ
Tư vấn về các biện pháp tại ngoại
Tư vấn về việc xóa án tích
Tư vấn tình huống pháp luật hình sự
Tư vấn tranh tụng tại tòa án
Tư vấn về tội gây tai nạn giao thông.
Tư vấn về tội mua bán phụ nữ và xuất cảnh trái phép
Tư vấn về trốn khỏi nơi giam giữ
Tư vấn, tham gia tố tụng về tội trộm cắp tài sản
Tư vấn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Tư vấn về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
Tư vấn về tội giết người và cướp tài sản
Tư vấn về tội không tố giác tội phạm
Tu Vấn Pháp Luật Về Lao Động
Tư vấn soạn thảo hợp đồng/văn bản về lao động
Tư vấn xin giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam
Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động cho doanh nghiệp
Tư vấn giải quyết tranh chấp cho người lao động
Luật sư tranh tụng vụ án dân sự
Tranh tụng lao động
Tư vấn, giải quyết vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Một số lưu ý đối với hoạt động dịch vụ đưa người lao động làm việc ở nước ngoài
Tư vấn về các vấn đề thường gặp của người lao động.
Tư vấn làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động
Tư vấn thủ tục xin cấp lại giấy phép lao động
Tư vấn thủ tục cấp thêm giấy phép lao động cho người nước ngoài
Tư vấn thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài
Tư vấn thủ tục gia hạn thẻ tạm trú
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tư Vấn cho nhà tuyển dụng khi lý hợp đồng lao động
Tư vấn pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động
 
DANH SÁCH ĐỐI TÁC
Bản quyền thuộc về CÔNG TY LUẬT ĐỨC VIỆT